Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výskyt rakoviny na Slovensku presahuje priemer Únie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR/Euractive.sk

Úmrtnosť na rakovinu ovplyvňujú sociálne a ekonomické rozdiely. To sa čiastočne vysvetľuje rozdielmi vo vystavení rizikovým faktorom ako sú fajčenie, obezita, škodlivá konzumácia alkoholu či znečistenie ovzdušia.

Krajiny EÚ vynaložili na onkologickú starostlivosť takmer 170 miliárd eur (údaje z roku 2018). Najčastejšou príčinou úmrtí na rakovinu zostáva rakovina pľúc. Výskyt rakoviny na Slovensku presahuje priemer EÚ predovšetkým pri rakovine prostaty, prsníka, pľúc, čriev a konečníka.

Slováci zaznamenávajú aj jednu z najvyšších mier úmrtí na rakovinu krčka maternice a kolorektálny karcinóm. Informuje spravodajca TASR.

Európska komisia a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predstavili v stredu prvé onkologické profily jednotlivých krajín EÚ, Islandu a Nórska. Týmto krokom si Komisia pripomína Svetový deň boja proti rakovine, ktorý pripadá na 4. február.

V roku 2020 malo na Slovensku nejakú formu rakoviny 773 mužov na 100-tisíc obyvateľov (priemer EÚ je 686) a 483 žien v rovnakej vzorke (priemer EÚ 484).

Slovensko je z hľadiska úmrtnosti na rakovinu po Maďarsku a Chorvátsku treťou najhoršou krajinou EÚ – 293 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov (247), pričom zasahuje viac mužov. Podľa regiónov je úmrtnosť na rakovinu najvyššia v Nitrianskom kraji (329,5) a najnižšia v Žilinskom kraji (273,6).

Na základe zistení rakovina predstavuje 26 percent všetkých úmrtí a je po ochoreniach obehovej sústavy druhou najčastejšou príčinou úmrtnosti v EÚ. Medzi krajinami existujú veľké rozdiely, rovnako aj medzi pohlaviami.

Pri úmrtnosti na rakovinu vidieť veľké sociálno-ekonomické nerovnosti. To sa čiastočne vysvetľuje rozdielmi vo vystavení rizikovým faktorom ako sú fajčenie, obezita, škodlivá konzumácia alkoholu či znečistenie ovzdušia.

Rizikové faktory častejšie prevažujú u mužov, medzi skupinami s nízkymi príjmami a nízkou úrovňou vzdelania. Rizikové faktory, ktorým čelia Slováci viac ako je priemer EÚ, sú fajčenie, obezita, nadváha a vysoká je aj miera konzumácie alkoholu a znečisteného ovzdušia.

Komisia zdôraznila, že v roku 2023 bude pokračovať v realizácii vyše 30 opatrení v rámci boja proti rakovine.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.