Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výzva Ministerstva zdravotníctva SR

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov POO - Názov výzvy: "Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti"

čísloNázovsúborpdf
súbor 
  Kompletný materiál na stiahnutie v .zip formáte Kompletný materiál.zip Kompletný materiál v pdf.zip
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
01

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.docx Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
01-1
  • Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP
Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP.docx Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP.pdf
01-2
  • Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik
Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik.docx Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik.pdf
02 Návrh metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc
v rámci Plánu obnovy a odolnosti
Návrh metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v rámci Plánu obnovy a odolnosti.docx Návrh metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v rámci Plánu obnovy a odolnosti.pdf
02-1
  • Prílohy k Návrhu metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v rámci Plánu obnovy a odolnosti
Prílohy k Návrhu metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v rámci Plánu obnovy a odolnosti.zip Prílohy k Návrhu metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v rámci Plánu obnovy a odolnosti v pdf.zip
03 Vzor rozpočtu projektu k Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Vzor rozpočtu projektu.xlsx Vzor rozpočtu projektu.pdf
04 Kritériá posúdenia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR Kritériá posúdenia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.pdf
05 Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR
Schéma štátnej pomoci.pdf
06

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
06-1
  • Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve.pdf
06-2
  • Príloha č. 2 Opis projektu
Príloha č. 2 - Opis projektu.docx Príloha č. 2 - Opis projektu.pdf
06-3
  • Príloha č. 3 Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu
Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR.docx Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR.pdf

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.