č.Názovsúborpdf
súbor 
  Kompletný materiál fin-podpora-vas-kompletny-material.zip fin-podpora-vas-kompletny-material-pdf.zip
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach
  fin-podpora-vas-00-Vyzva_Podpora-otvarania-ambulancii-VAS.pdf
01 Vzor žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu fin-podpora-vas-01-Vzor-ziadosti-o-poskytnutie-prostriedkov-mechanizmu.docx fin-podpora-vas-01-Vzor-ziadosti-o-poskytnutie-prostriedkov-mechanizmui.pdf
02 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu   fin-podpora-vas-02-Zmluva-o-poskytnuti-prostriedkov-mechanizmu.pdf
02-1     Príloha č. 1 Zmluvy_VZP.pdf   fin-podpora-vas-02-Priloha-1-Zmluvy_VZP.pdf
03 Test lokálneho vplyvu príspevky všeobecní amb. lekári fin-podpora-vas-03-Test-lokalneho-vplyvu_prispevky_vseobecni-amb-lekari.docx fin-podpora-vas-03-Test-lokalneho-vplyvu_prispevky_vseobecni-amb-lekari.pdf
04 Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom na obdobie august 2022 júl 2023   fin-podpora-vas-04-Zoznam_okresov_a_obci_PRISPEVOK_2022_2023.pdf