Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výzva na čerpanie financií na riešenie následkov pandémie COVID-19 pre nemocnice v Bratislavskom kraji

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnilo ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na posilnenie zdravotníckych zariadení v boji s ochorením COVID-19, do ktorej sa teraz môžu zapojiť nemocnice z Bratislavského kraja.  Deje sa tak na základe dohody s Európskou komisiou, podľa ktorej následky covidovej krízy v zdravotníckych zariadeniach môžu byť spolufinancované zo štrukturálnych fondov aj v Bratislavskom kraji.

Výzva je vyhlásená v rámci opatrení ministerstva zdravotníctva na posilnenie  kapacít v zdravotníckom systéme a ochranu verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19.
 
Touto výzvou sa v dôsledku pandemickej krízy nemocniciam z Bratislavského kraja otvára ďalšia príležitosť využiť európske štrukturálne fondy a refundovať si  zvýšené výdavky na materiálne a prístrojové vybavenie  v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacientov s ochorením COVID-19.
 
Nemocnice môžu žiadať finančný príspevok na  úhradu výdavkov  súvisiacich so zabezpečením prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19, výdavkov spojených s vytváraním mobilných odberových miest a s nákupom osobných ochranných prostriedkov v rámci ochrany zdravotníckeho personálu pred nákazou koronavírusom. Z výzvy môžu byť uhradené aj výdavky na dovybavenie epidemiologických ambulancií -  ambulancií pre dospelých a ambulancii pre deti a dorast. Podľa nastavených podmienok výzvy bude možné preplatiť výdavky, ktoré nemocnice mali v súvislosti s pandémiou od  februára 2020. Koniec oprávnenosti výdavkov v projekte je stanovený na 31. decembra 2023. 

 Poskytovanie finančných prostriedkov sa riadi schémou de minimis pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu, na základe čoho nemocnica môže žiadať príspevok do výšky 500 tis. eur, z čoho 250 tis. eur je príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 250 tis. eur je príspevok zo štátneho rozpočtu. Žiadatelia nemusia prispievať vlastnými prostriedkami. 

 Na výzvu sú  vyčlenené 3 mil. eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je otvorená, čo znamená, že žiadosti o poskytnutie príspevku sa  môžu predkladať v rámci  dvoch hodnotiacich kôl od mája 2022, kedy bola výzva vyhlásená, až do vyčerpania alokácie, najneskôr do 31. októbra 2022, kedy sa výzva uzatvorí.

 Výzva je realizovaná v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom ministerstvo zdravotníctva  vystupuje ako sprostredkovateľský orgán a poskytovateľ nenávratného finančného príspevku. Bližšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR:

 https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/mz-sr-so-irop-2014-2020/vyzvy/index.html


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.