Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výzva na rozšírenie a obnovu siete kamenných hospicov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

Bratislava – 28. novembra 2022 – Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti „Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov“. Oprávneným žiadateľom sú aj príspevkové alebo rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, mestskej časti alebo obce a združenia obcí.

Cieľom investície je  rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti, prostredníctvom vybudovania nových a rekonštrukciou existujúcich kamenných hospicov.

Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Názov výzvy: „Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov“
Komponent: 13_Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť
Názov investície: Investícia 3_Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na túto výzvu sa delí na:
1.) 6 828 270 eur pre rozšírenie siete kamenných hospicov (výstavba nových kamenných hospicov)
2.) 5 728 651 eur pre obnovu siete kamenných hospicov (rekonštrukcia existujúcich kamenných hospicov

Uzavretie výzvy:

Vykonávateľ uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu po vyčerpaní alokovaných finančných prostriedkov, alebo do 28. február 2023, resp. podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Ďalšie informácie sa dočítate TU.

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.