Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výzva na zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie dopadla pre žiadateľov nadmieru úspešne

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Všetkých 11 subjektov, ktoré žiadali o podporu v tejto výzve, splnilo jej podmienky a môžu tak čerpať alokované prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pre tisíce, najmä onkologických pacientov, to  bude v blízkej  dobe znamenať skrátenie čakacích dôb na rádioterapiu, ako aj vyššiu kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

Cieľom výzvy vyhlásenej v auguste 2022: https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-radioterapia je zabezpečiť softvérové a hardvérové vybavenie, ktoré podporuje automatizované kontúrovanie rizikových orgánov (OAR) tak, aby sa skrátil čas kontúrovania OAR, čím sa  zvýši  kvalita zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov pri radiačnej liečbe. V súčasnosti každý radiačný onkológ strávi v priemere 30% až 50% svojho pracovného času segmentáciou (kontúrovaním) rezov z počítačovej tomografie. Cieľom tohto projektu je teda skrátiť priemerný čas, ktorý radiačný onkológ strávi pri kontúrovaní rizikových orgánov minimálne o 50% oproti aktuálnemu stavu. Radiačnému onkológovi  by navrhované riešenie malo ušetriť minimálne 15% jeho celkového pracovného času. Pri počte 127 radiačných onkológov na Slovensku so sumárnym úväzkom na  úrovni 83,2 sa predpokladá, že toto riešenie by malo za 5 rokov priniesť úspory vo výške 3,8 mil. eur. 
 
Lukáš Stanko, generálny riaditeľ sekcie implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem MZ SR:  „Ja osobne som veľmi rád, že sa do plánu obnovy zaradila aj táto výzva – technika v medicíne je nielen nápomocná, ale aj nevyhnutná pre správnu diagnostiku či liečbu pacientov. Nové prístroje pomôžu radiačným onkológom, pomôžu aj pacientom a štát ušetrí viac, ako sa investuje.  Pracovníci ministerstva vynaložili maximálne úsilie, aby bola výzva tak úspešná, ako je.
  
Ministerstvo zdravotníctva  má ambíciu výrazne zlepšiť tempo napĺňania míľnikov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Michal Palkovič, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva: „ Môžem potvrdiť, že na rezorte sme doplnili personálne kapacity a zoptimalizovali sme interné procesy pri vyhodnocovaní žiadostí v otvorených výzvach. Pevne verím, že  už čoskoro budeme môcť hovoriť o oveľa vyšších počtoch schválených žiadostí než tomu bolo doposiaľ.
 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.