Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výzva: Nominujte zdravotníkov na Cenu ministra zdravotníctva SR

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Minister Vladimír Lengvarský tento rok udelí Cenu ministra zdravotníctva za významný prínos v oblasti slovenského zdravotníctva. Poslaním ceny je motivovať záujem zdravotníckych pracovníkov a mladej generácie o koncepčnú a systematickú prácu a zlepšenie spoločenského    a sociálneho statusu zdravotníckych pracovníkov. Cieľom ceny ministra je ocenenie mimoriadnych   a vynikajúcich výsledkov dosiahnutých v oblasti zdravotníctva v Slovenskej republike.

Cena bude udeľovaná v troch kategóriách:

  • lekár
  • sestra a pôrodná asistentka
  • iné zdravotnícke povolanie

Nominácie je možné zasielať od 1. do 30. júna 2022 na adresu cena_ministra@health.gov.sk.

Návrhové formuláre, ktoré je potrebné vyplniť a zaslať na uvedenú adresu:

Návrhový list
Cena ministra zdravotníctva Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti slovenského zdravotníctva
Kategória a) – lekár

priloha1.rtf priloha1.pdf

Návrhový list
Cena ministra zdravotníctva Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti slovenského zdravotníctva
Kategória b) – sestra a pôrodná asistentka

priloha2.rtf priloha2.pdf

Návrhový list
Cena ministra zdravotníctva Slovenskej Republiky za významný prínos v oblasti slovenského dravotníctva
Kategória c) – iné zdravotnícke povolanie

priloha3.rtf priloha3.pdf

Kritériami na posudzovanie návrhov na cenu ministra sú:

  • - významné aktivity a zásluhy v prospech pacientov
  • - mimoriadne humanitný čin pri záchrane života a zdravia prekračujúci povinnosti v práci
  • - celoživotné dielo v oblasti zdravotníctva
  • - mimoriadne pracovné výkony v oblasti zdravotníctva

Nominovať zdravotníkov na cenu ministra môžu fyzické osoby, štatutárne orgány právnickej osoby alebo poradné orgány ministra a ministerstva.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v septembri.

Štatút Ceny ministra zdravotníctva Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti slovenského zdravotníctva nájdete na stránke MZ SR: https://www.health.gov.sk/Clanok?cena-ministra-zdravotnictva-sr


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.