Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výzva Zdravie a bezpečnosť v školách 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

Bratislava – 2. novembra 2022 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že na rok 2022 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2022“ vo výške 30 000 EUR.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Oblasťou zamerania sú aktivity na podporu zvýšenia bezpečnosti a ochranu zdravia v školách. Prioritnými oblasťami podpory v rámci tohto projektu sú ochrana fyzického a duševného zdravia žiakov, skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách, zdravý životný štýl, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevencia rizikového správania u žiakov.

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom online formulára s prílohou Súhlas zriaďovateľa. Na výzvu bolo vyčlenených 30 000 EUR. Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 2 000 EUR v prípade, že hodnotiaca komisia rozhodne o mimoriadnom prínose projektu k prioritnej oblasti podpory (napr. celoslovenská pôsobnosť), môže pre konkrétny rozvojový projekt schváliť aj vyššiu sumu. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných škôl a stredných škôl.

Podanie žiadosti

Riaditeľ školy vyplní elektronický formulár TU. Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 15. 11. 2022 do 23:59 hod. Potencionálnym žiadateľom rezort školstva odporúča najskôr si preštudovať a vopred vyplniť priložený Súhlas zriaďovateľa. V prípade otázok  môžete ministerstvo kontaktovať na emailovej adrese zdravieabezpecnost@minedu.sk.

Ďalši dôležité informácie nájdete TU.

 

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.