Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výzva Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

Bratislava – 23. júna 2022 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na Zdravotníckeho pracovníka v materskej, v základnej a v strednej škole.

Cieľom výzvy je podpora materských, základných a stredných škôl prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu skríningu s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie ochorení a ďalšie činnosti. Jedná sa o pilotné overovanie tejto pozície na školách.

Oprávnenými žiadateľmi sú: Materská škola, špeciálna materská škola, materská škola ako súčasť základnej školy s materskou školou, materská škola ako organizačná zložka spojenej školy, základná škola, špeciálna základná škola, spojená škola, ktorá má organizačnú zložku základná škola stredná školy, špeciálna stredná škola, odborné učilište, praktická škola, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku stredná škola, odborné učilište, praktická škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR bez rozdielu typu zriaďovateľa a bez rozdielu statusu právnickej osoby, ktoré zároveň spĺňajú pravidlo o prevažnom financovaní z verejných zdrojov.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na osobné náklady zdravotníckeho pracovníka v období od 1.9.2022 do 31.8.2024. 

Prihlasovanie je otvorené do 10.7.2022 (do 23:59 hod). Žiadosť predkladá škola so súhlasom zriaďovateľa, a to prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý bude zverejnený na stránke ministerstva v najbližších dňoch.

Vzhľadom k tomu, že výzva je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Svoje otázky môžete písať na: zdravotnik@minedu.sk.

Ďalšie informácie sa dočítate TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.