Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Vzniklo prvé denné zariadenie pre autistov v Košickom kraji

Kategória: Spravodajstvo

V Košickom samosprávnom kraji (KSK) vzniklo prvé špecializované zariadenie s ambulantnou, teda dennou starostlivosťou pre autistov.

Košice 28. januára (TASR) -  Od 1. januára tohto roka funguje pri Domove sociálnych služieb DOMKO (DOMKO-DSS). V zrekonštruovaných priestoroch na ulici Parku mládeže v Košiciach ho môže využívať osem klientov, Ako informoval Úrad KSK, cieľom zariadenia je poskytovať klientom služby v prirodzenom prostredí, ktoré čo najviac kopírujú fungovanie v rodine.
      "Špecializované zariadenie v našom kraji chýbalo. Klienti s autizmom mohli navštevovať najbližšie takéto zariadenie v Prešove. V rámci súčasných trendov poskytovania sociálnych služieb, akým je deinštitucionalizácia a s ňou spojený rozvoj komunitných služieb, sme sa preto rozhodli zriadiť prvé špecializované zariadenie v našom kraji, ktoré im bude poskytovať dennú starostlivosť," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. 
      Zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK malo autistických klientov v ambulantnej aj týždennej pobytovej forme už v minulosti. Doteraz však boli zaradení do skupín spolu s klientmi s inými postihnutiami. "Nereflektovalo to však na potreby ľudí s autizmom, ktorých fungovanie v skupinách je problematické a vyžadujú si osobitný prístup. Pri ambulantnej službe nie je klient vytrhnutý z rodinného prostredia, nedochádza k jeho izolácii a počas dňa má príležitosť rozvíjať sa. Okrem toho je jeho výhodou individuálny prístup," povedal Trnka. Poznamenal, že podobné zariadenie absentuje vo viacerých krajoch na Slovensku.
      DOMKO poskytuje aj terénnu službu včasnej intervencie pre rodiny s deťmi do siedmich rokov. Pomáha rodinám, do ktorých sa narodí dieťa s postihnutím, aby sa jej členovia čo najlepšie prispôsobili situácii a naučili sa s ňou žiť. "Našou snahou je vytvoriť klientom s autizmom také prostredie, v ktorom sa budú cítiť bezpečne, budú sa doň radi vracať a následne ich postupne začleňovať do života v zariadení. Špecializované centrum má zároveň na istú časť dňa odbremeniť rodičov a poskytnúť im  podporu v rôznych životných situáciách aj formou špecializovaného sociálneho poradenstva," ozrejmil riaditeľ DOMKO-DSS Martin Vatra. Počas dňa čakajú na klientov činnosti zamerané napríklad na rozvoj komunikácie, vzájomné spoznávanie či rozvoj sociálnych vzťahov. Do programu zahŕňajú hru, pohybové aktivity aj tvorivú činnosť. 
      Košický kraj chce rozšíriť aj celoročnú pobytovú formu starostlivosti. Už v máji vznikne v Čani (okr. Košice-okolie) zariadenie podporovaného bývania pre šesť klientov s mentálnym postihnutím, ktorí aktuálne navštevujú ambulantnú formu.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.