Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zákonné prehliadky u urológa sú dôležité - pripomína rezort zdravotníctva počas kampane MOVEMBER

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Aj pri tomto ochorení je najdôležitejším faktorom liečby jeho zachytenie v počiatočnom štádiu – včas zachytené ochorenia sú liečiteľné. Ministerstvo zdravotníctva SR aj tento rok podporilo celosvetovú kampaň MOVEMBER, ktorá je venovaná prevencii vzniku rakoviny  prostaty. Karcinóm prostaty je po karcinóme pľúc a hrubého čreva tretím najčastejším malígnym ochorením u mužov. Je známe, že rakovina prostaty postihuje najmä starších mužov – až v 80% sa prejavuje u mužov nad 65 rokov. Podľa informácií Národného onkologického inštitútu žije na Slovensku celkovo 9000 ľudí s touto diagnózou a podľa odhadov NOI za rok 2021  evidujeme takmer 2800 nových prípadov. V roku 2020 na toto ochorenie zomrelo približne 600 mužov.

Rezort zdravotníctva zdôrazňuje dôležitosť absolvovania urologickej prehliadky v rámci zákonného zdravotného poistenia  -  u mužov nad 50 rokov  s periodicitou raz za 3 roky a u mužov nad 40 rokov veku s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve – raz za 3 alebo 2 roky podľa hodnôt PSA.
 
Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva, na dnešnej tlačovej konferencii k MOVEMBRU: „Onkologické ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Musíme klásť väčší dôraz na prevenciu – či už na skríningy alebo preventívne prehliadky. Vyzývam aj touto cestou mužov, aby na prehliadky u urológa určite chodili a skontrolovali si svoje zdravie. Kampaň MOVEMBER považujem za veľmi dôležitú aj preto, lebo šírením osvety a informácií o rakovine prostaty je možné  zachrániť mnoho životov.  Skorý záchyt ochorení je menej psychicky a finančne náročný tak pre človeka, ako aj pre zdravotnícky systém. Za môjho fungovania na rezorte zdravotníctva budú takéto kampane podporované.“
 
V rámci vstupných vyšetrení u pacientov s karcinómom prostaty sa štandardne využíva neinvazívna diagnostika, pričom na Slovensku máme 13 pracovísk nukleárnej medicíny, z toho 9 pracovísk je vybavených moderným hybridným prístrojom SPECT/CT. Šesť pracovísk nukleárnej medicíny má k dispozícii aj najmodernejšiu diagnostickú modalitu používanú v onkológii, hybridný prístroj pozitrónovej emisnej tomografie. Na 3 pracoviskách je možné absolvovať vyšetrenie s rádiofarmakom špeciálne vyvinutým pre špecifické indikácie cielenej diagnostiky u karcinómu prostaty (Ga-PSMA).  Už čoskoro NOI predstaví slovenskú verziu pacientskej príručky o rakovine prostaty, ktorá bude vhodnou formou  informovať o tomto ochorení, prevencii a možnostiach liečby.
 
„Opätovne potvrdzujem svoje vyhlásenie, že onkologické ochorenia, ich liečba a prevencia, sú prioritou ministerstva. Svedčia o tom kroky, ktorými sme vďaka zákonu č.363 zabezpečili nové lieky pre onkologických pacientov.   Dokopy tak v tomto roku MZ SR posilnilo oblasť onkologickej terapie o 15 inovatívnych liekov a 19 nových indikácií,“ skonštatoval Vladimír Lengvarský. „Spolu so zdravotnými poisťovňami sme zabezpečili bezplatné očkovanie 12 ročných detí zadarmo proti vírusu HPV deväť valentnou vakcínou a rokujeme s partnermi aj o rozšírení tejto vekovej kategórie,  pokračujeme v bezplatných skríningových vyšetreniach 3 onkologických ochorení a odštartovali sme spoluprácu v rámci  vysielania vo verejnom záujme  s televíziami pri propagácii očkovania proti HPV (spoty vytvorené alianciou NIE
RAKOVINE sú práve v mesiaci november nasadené alebo postupne  nasadzované v TV JOJ, Markíze a RTVS) a v blízkej budúcnosti chceme pripraviť kampane týkajúce sa prevencie a skríningov, teda onkokontrol. Ďakujeme médiám za podporu, podobne tak vyjadrujem vďaku aj všetkým pacientskym organizáciám a ďalším partnerom,“ doplnil minister zdravotníctva.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.