Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zaočkovanosť detí proti ľudskému papilomavírusu (HPV) v Slovenskej republike za obdobie rokov 2018 – 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Od mája 2022 majú deti vo veku 12 rokov nárok na bezplatné očkovanie deväťvalentnou vakcínou proti HPV. Od tohto obdobia sa miera zaočkovanosti 12-ročných detí v SR výrazne zvýšila. Za rok 2023 bolo v SR zaočkovaných proti HPV najmenej jednou dávkou 34,5 percent 12-ročných detí. Dievčatá dosiahli zaočkovanosť 44,7 percent a chlapci 24,7 percent.

Dáta o zaočkovanosti proti HPV vírusu u detí v Slovenskej republike predkladá Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) v interaktívnej on-line prezentácii.
 
Zaočkovanosť detí vo veku 12 rokov proti HPV najmenej 1 dávkou podľa pohlavia za roky 2018 – 2023
1)Zaočkovanosť detí v danom veku (%) je podiel počtu zaočkovaných osôb s trvalým pobytom v SR (podľa veku, pohlavia, územia, roku výdaja vakcíny) a počtu osôb s trvalým pobytom v SR (daného veku, daného pohlavia a daného územia) k 31.12. sledovaného roku z údajov ŠÚ SR.
 
Výrazný nárast zaočkovanosti je viditeľný práve v roku 2022. Medziročne sa podiel zaočkovaných 12- ročných detí najmenej 1 dávkou zvýšil z 13,7 % v roku 2021 na 30,8 % v roku 2022. V roku 2023 zaočkovanosť 12-ročných detí opäť stúpla na 34,5 %, pričom výraznejší nárast bol u chlapcov.
 
Regionálne porovnanie je na základe kraja/okresu pobytu dieťaťa v čase vydania prvej dávky vakcíny. Na úrovni krajov, v roku 2023 dosiahli najvyššiu zaočkovanosť 12-ročné deti Bratislavského kraja (44,0 %), a to 53,7 % zaočkovaných dievčat a 34,7 % chlapcov. V rebríčku okresov mal najvyššiu mieru zaočkovanosti okres Žiar nad Hronom (71,5 %), v ktorom bol nielen vysoký podiel zaočkovaných dievčat (76,2 %), ale aj chlapcov (67,1 %).
 
Počet detí zaočkovaných proti HPV vychádza z dát zdravotných poisťovní o uhradenej zdravotnej starostlivosti zasielaných do NCZI. Ide o počet detí, ktorým bola plne alebo čiastočne hradená vakcína z verejného zdravotného poistenia pri jej výdaji v lekárni. Údaje neobsahujú vydané vakcíny s plnou úhradou poistenca ako samoplatcu.
 
Vek detí uvedený v prezentácii predstavuje vek dieťaťa k dátumu udalosti (výdaja vakcíny), v čase vydania prvej dávky vakcíny.
 
V decembri 2023 bola plná úhrada vakcíny proti HPV z verejného zdravotného poistenia rozšírená aj pre deti vo veku 13 a 14 rokov. Miera zaočkovanosti 13- a 14-ročných detí vakcínou hradenou z VZP dosahovala v sledovanom období rokov 2018 – 2023 nízke hodnoty. V akej miere sa prejaví záujem o bezplatné očkovanie v roku 2024 bude zrejmé po ďalšej ročnej aktualizácii výstupov.
 
Interaktívna prezentácia obsahuje aj pohľad na vývoj zaočkovanosti detí podľa ročníkov narodenia 2006 – 2011. Tému dopĺňa prehľad o počte vydaných vakcín v lekárňach z údajového zdroja rezortných štatistických výkazov MZ SR o spotrebe liekov, ktorý zachytáva spotrebu vydaných vakcín hradených aj nehradených z VZP.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.