Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zasadala mimoriadna Rada ministrov zdravotníctva EÚ

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministri zdravotníctva Európskej únie dňa 15. marca popoludní mimoriadne zasadali online k aktuálnej situácii v súvislosti s vojnovými utečencami z Ukrajiny. Šéf rezortu zdravotníctva na Slovensku Vladimír Lengvarský kolegov v EÚ informoval o aktuálnej situácii na Slovensku.

Témami mimoriadneho zasadnutia boli:
- rozmer kapacít zdravotnej starostlivosti o utečencov trpiacich chronickými a akútnymi ochoreniami v pohraničných štátoch alebo členských štátov, ktoré prijímajú utečencov pred vojnou na Ukrajine s cieľom zabezpečiť, aby títo ľudia, a najmä tí so zložitými zdravotnými stavmi, mohli byť ošetrení vhodným spôsobom,
- odolnosť súvisiaca so schopnosťou  zdravotných systémov vo všetkých  členských štátoch EÚ odolávať tejto  novej a potenciálne dlhotrvajúcej zdravotnej kríze po pandémii COVID-19,
- potreba rozvíjať solidaritu.
 
Minister Vladimír Lengvarský ocenil úsilie členských štátov EÚ v týchto náročných časoch a ubezpečil, že Slovenská republika je plne pripravená poskytnúť obyvateľom Ukrajiny maximálnu podporu a starostlivosť. „Prioritou je ochrana života, zaistenie bezpečnosti a poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Utečenci, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, sú umiestňovaní v najbližších zdravotníckych zariadeniach. Starostlivosť je zabezpečená aj v hotspotoch. V spolupráci s obcami zabezpečujeme aj mobilnú záchrannú zdravotnú službu, na hraniciach sú permanentne k dispozícii aj posádky záchrannej zdravotnej služby,“ povedal na rokovaní minister Lengvarský.
 
Minister Lengvarský ocenil mechanizmy EÚ, ako sú:  UCPM  (Union Civil Protection Mechanism) či systém zdieľania pacientov v rámci existujúceho EWRS (Early Warning Response system).  „Je však potrebné ďalej pracovať na koordinácii opatrení na úrovni  EÚ pri poskytovaní humanitárnej podpory a zdravotnej starostlivosti utečencom z Ukrajiny a zároveň je nutné vyhnúť sa duplicite činností na národnej i na EÚ úrovni,“ upozornil Lengvarský.
Lengvarský tiež upozornil, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti utečencom sa  môže zmeniť, keď náš zdravotný systém narazí na svoje limity a nebude stíhať kvôli veľkému náporu pacientov. V súčasnosti je však našou prioritou pomáhať ľuďom z Ukrajiny.

Sme si vedomí, že s tisíckami utečencov, ktoré denne prichádzajú na Slovensko, sa bude zvyšovať záťaž pre náš zdravotný systém. Za hlavné problémy do budúcnosti, kde budeme potrebovať podporu zo strany EÚ, považujeme nedostatok personálu, liekov a zdravotníckeho materiálu. Z dôvodu preťaženia zdravotného systému predpokladáme, že v blízkej budúcnosti budeme musieť niektorých ukrajinských pacientov premiestniť do iných krajín. Preťaženie očakávame na infekčných, urgentných a onkologických oddeleniach, ako aj na oddeleniach popálenín a traumatológie,“ upozornil svojich rezortných kolegov minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský a požiadal o súčinnosť ostatné krajiny EÚ v prípade naplnenia našich kapacít a v otázke prevzatia pacientov z Ukrajiny v prípade, ak takáto situácia v našej krajine nastane.
 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.