Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zástupcovia Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov včera na ministerstve zdravotníctva – informovali sa aj o platoch

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Vo štvrtok 14.7.2022  popoludní sa na pôde MZ SR uskutočnilo stretnutie zástupcov jednej zo stavovských organizácií v zdravotníckom sektore, Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, vedených prezidentkou  komory Ivetou Šluchovou so zástupcami rezortu zdravotníctva – štátnou tajomníčkou Lenkou Dunajovou Družkovskou, riaditeľkou odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR Monikou Jankechovou, riaditeľkou odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií Silviou Bodnárovou a ďalšími.

Jednou z hlavných tém pracovného stretnutia, bola aj informácia o aktuálne prebiehajúcich rokovaniach zainteresovaných strán o zvýšení platov, pričom štátna tajomníčka ubezpečila prítomných, že rokovania  sa týkajú všetkých zdravotníckych pracovníkov, aj medicínsko-technických profesií: „Všetci účastníci týchto rokovaní, majú záujem na zvyšovaní platov v  zdravotníckom sektore.  Diskusie sú postavené na analýzach východiskového stavu problematiky, faktoch a dátach, aj preto sa javia ako dlhé či komplikované. Chceme to, ale urobiť dobre.“
 
Zástupcovia komory uviedli tiež požiadavku na vykonanie „poriadku“ v kompetenciách a personálnych normatívoch jednotlivých zdravotníckych povolaní    predmetnú vec podporuje aj fakt, že, napríklad, zdravotnícke povolania fyzik, či technik pre zdravotnícke pomôcky nemajú tieto kompetencie  definované vôbec. M. Jankechová spolu so  S. Bodnárovou predstaviteľov stavovskej komory ubezpečili v tom,  že je eminentným záujmom rezortu spoločne riešiť problémy z praxe a že ministerstvo  sa bude zaoberať všetkými pripomienkami, či návrhmi z ich strany, pri novelizácii  vyhlášky  č. 321/2005 Z. z.  Vo vyhláške, je rozsah činností jednotlivých zdravotníckych povolaní, každý v inej štruktúre,“ hovorí M. Jankechová a pokračuje: „je naším zámerom precizovať kompetencie zdravotníckych povolaní,  stanoviť správnu terminológiu ....; ministerstvo sa chce a bude tejto téme venovať.“
 
Partneri zo Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov vyjadrili tiež vďaku za vymenovanie hlavného odborníka pre zdravotnícke laboratórne činnosti, ktorý doposiaľ v štruktúre hlavných odborníkov ministerstva zdravotníctva absentoval. Hlavnou odborníčkou sa stala Mgr.Helena Gavurová.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.