Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zdravie: Union ZP nesúhlasí so zmenou v revíznej činnosti, obáva sa neefektivity

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Bratislava 12. augusta (TASR) - Union zdravotná poisťovňa (ZP) nesúhlasí s plánovanými zmenami týkajúcimi sa revíznych činností zdravotných poisťovní. Hrozí podľa nej míňanie financií na neopodstatnenú zdravotnú starostlivosť namiesto tej skutočne potrebnej. Jej stanovisko pre TASR poskytla hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

"Pocítili by to ľudia aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorým by poisťovňa nemohla uhrádzať výkony len preto, že nebudú sedieť so zverejnenými pravidlami. Navrhovaná úprava by znemožnila robiť efektívnu revíznu činnosť, ktorá každý rok zachráni milióny eur a presmeruje ich tam, kde sú najviac potrebné," uviedla hovorkyňa. Objektívne nie je podľa Union ZP možné zverejniť každú revíznu činnosť na webstránke. Upozornila tiež, že revízne pravidlá nikdy nedokážu obsiahnuť všetky situácie z praxe. Rovnako, že po zmene by sa poisťovne dostali do situácie, že ak nebude niektoré pravidlo uverejnené na webe, aj keď bude pri revízii aplikované správne a objektívne, budú musieť uhradiť aj neopodstatnenú vykázanú zdravotnú starostlivosť Za výhodnejšie pre poskytovateľov aj zdravotné poisťovne by považovala vydanie katalógu zdravotných výkonov. Navrhla tiež, aby sa namiesto povinnosti uverejňovať revízne pravidlá zaviedla povinnosť uverejniť princípy kontrolnej činnosti na webe. Vzhľadom na zásadný zásah do revíznej činnosti navrhuje i posunutie účinnosti nových pravidiel minimálne na jún 2023. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera v reakcii na plánovanú zmenu pre TASR uviedla, že jej dlhodobým záujmom je zlepšovať komunikáciu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a predchádzať neuznávaniu výkonov. "Ako jediná zdravotná poisťovňa máme dlhodobo zverejnené pravidlá revíznej činnosti v tak veľkom rozsahu," skonštatoval jej PR špecialista Matej Štepianský. Poukázal tiež, že Dôvera prijala už viaceré opatrenia, ako sú napríklad edukácia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti či zverejnenie interných systémových nastavení pravidiel na uhrádzanie zdravotných výkonov, ktoré má slúžiť ako pomôcka pri vykazovaní poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Dôvera v súvislosti so zámerom, aby zdravotné poisťovne v prípade neuznania výkonu svoje rozhodnutie odôvodňovali poskytovateľovi, podotkla, že aj v súčasnosti sa neuznanie výkonu zdôvodňuje v takzvanom protokole sporných dokladov. "Poskytovateľ má k dispozícii zdôvodnenie zamietnutia výkonu, či už uvedené ako rôzne chyby vykazovania alebo obsahuje priamo zdôvodnenie konkrétneho revízneho lekára," doplnil Štepianský. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa ozrejmila, že revízne pravidlá tvorí od roku 2013 v spolupráci s odbornými spoločnosťami a kladie dôraz na to, aby boli prehľadné, zrozumiteľné a adresné. "Niektoré z nich sú zverejňované na webe vszp.sk, napríklad laboratórne pravidlá, a poisťovňa o nich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) informuje aj cez ePobočku, čo sa nám zatiaľ najviac osvedčilo a ukázalo sa ako efektívne riešenie. Revízne pravidlá sú väčšinou zakomponované aj v zmluvách s PZS," doplnila manažérka oddelenia komunikácie poisťovne Eva Peterová. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce stransparentniť mechanizmus uznávania a uhrádzania zdravotných výkonov. Zdravotné poisťovne by mali po novom revízne pravidlá zverejňovať na svojej webstránke a meniť ich len raz za kalendárny rok. V prípade neuznania výkonu bude musieť poisťovňa svoje rozhodnutie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti riadne odôvodniť. Zmeny má priniesť novela zákona o zdravotných poisťovniach.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.