Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zdravotné sestry a pôrodné asistentky sa chcú vzdelávať!

Kategória: Spravodajstvo

Dokazujú to priebežné výsledky projektu „Poďakuj sestre“ za rok 2015.

Bratislava 8. decembra (TASR-OTS) - Dokazujú to priebežné výsledky projektu „Poďakuj sestre“ za rok 2015. Projekt vznikol v roku 2013 s cieľom poskytnúť sestrám a pôrodným asistentkám možnosť získať viac istoty a uznania v ich povolaní, a najmä právnym vzdelávaním zvýšiť ochranu sestier ako zdravotníckych pracovníkov ako aj ochranu pacienta a poskytovateľa.
      „Projekt reagoval na pretrvávajúce zneuznanie tejto ešte stále prevažne ženskej profesie. Preto sme sa rozhodli sestry oceniť iným spôsobom, a to nielen prostredníctvom pacientskych poďakovaní, ale najmä tým, že sme im sprístupnili právne vzdelávanie, dôležitú nemateriálnu hodnotu, ktorá im pomôže pri výkone ich povolania,“ uviedla projektová manažérka projektu Mgr. Bc. Zuzana Zoláková.
      Počas roku 2015 bol v realizácii projektu zdôraznený najmä jeho vzdelávací rozmer. Komora pre medicínske právo – MEDIUS si ako realizátor projektu dala za úlohu vzdelať čo najviac sestier a pôrodných asistentiek v medicínsko-právnych témach prezenčnou, ako aj e-learningovou formou. 
      Po celý rok sa vzdelávali dve kľúčové témy, a to „Povinná mlčanlivosť v práci sestry“ a „ Správne vedenie zdravotnej dokumentácie“. „Na tieto témy sme zrealizovali 8 kurzov prezenčného vzdelávania v ôsmich zdravotníckych zariadeniach. Osobne ma veľmi teší čoraz väčší záujem sestier o vzdelávanie sa v tejto oblasti, ako aj to, že väčšinu prednášok sme ukončili konštruktívnou diskusiou,“ uviedla Mgr. Bc Zuzana Zoláková, ktorá je zároveň odbornou lektorkou projektu. Do dnešného dňa sa prezenčnou formou vzdelalo 784 sestier a pôrodných asistentiek.
      Druhou možnosťou vzdelať sa v medicínsko-právnej oblasti bol e-learning. Sestry a pôrodné asistentky majú k dispozícii moderný a pre Slovensko jedinečný portál zameraný na e-learningové vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov e-medius.sk. Vďaka spoločnosti Johnson & Johnson, s.r.o., finančného garanta projektu, majú všetky sestry a pôrodné asistentky na Slovensku možnosť absolvovať do konca marca 2016 dva kreditované e-learningové kurzy zdarma. Túto možnosť k dnešnému dňu využilo 1065 sestier a pôrodných asistentiek, čím sa viac ako dvojnásobne prekročili ciele projektu. 
      Pre sestry by v tomto, pre ne náročnom období mohli byť určitou satisfakciou aj poďakovania od spokojných pacientov, ktoré takmer každý deň pribúdajú na stránku projektu www.podakujsestre.sk. V roku 2015 tak vďaku prejavilo vyše 590 pacientov. Pacientske „Ďakujem“ ešte viac podčiarkuje nevyhnutnosť povolania sestry a pôrodnej asistentky a jeho význam vo fungovaní spoločnosti.
      Projekt „Poďakuj sestre“ bude spustený do marca 2016. Bližšie informácie nájdete na stránke www.podakujsestre.sk a na stránke www.e-medius.sk.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.