Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zdravotnícke firmy a lekári majú posledný deň na zaplatenie dane

Kategória: Spravodajstvo

Zdravotnícke firmy, ich zamestnanci a tiež lekári a zdravotnícki pracovníci, ktorí prijímali v prvom štvrťroku tohto roka rôzne nepeňažné plnenia, majú dnes (30.4.) posledný deň na zaplatenie zrážkovej dane z týchto nepeňažných príjmov.

Bratislava 30. apríla (TASR) – Zdravotnícke firmy, ich zamestnanci a tiež lekári a zdravotnícki pracovníci, ktorí prijímali v prvom štvrťroku tohto roka rôzne nepeňažné plnenia, majú dnes (30.4.) posledný deň na zaplatenie zrážkovej dane z týchto nepeňažných príjmov. Najneskôr dnes mali doručiť aj oznámenie o zrazení a odvedení dane na príslušný daňový úrad.
      "Povinnosť sa vzťahuje na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ich zamestnancov alebo zdravotníckych pracovníkov, napríklad lekárov, zubných lekárov, farmaceutov, sestry, fyzioterapeutov, ktorí v prvom štvrťroku roka 2015 prijímali od držiteľov licencií nepeňažné plnenia. Napríklad bezplatnú účasť na seminároch, kongresoch a podobných akciách a s tým súvisiace plnenia. Zaplatili za nich napríklad registračný poplatok, dopravu, stravovanie a ubytovanie. Sú povinní tieto nepeňažné plnenia zdaniť zrážkovou daňou," upozornila hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková. Pripomenula, že daň sa hradí na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo a uverejnilo ho na svojom webe www.financnasprava.sk.
      "Daň sa platí z nepeňažných plnení poskytnutých držiteľmi v prvom štvrťroku 2015. Ide o držiteľov registrácie lieku, povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľov povolenia na výrobu liekov, farmaceutické spoločnosti, výrobcov zdravotníckej pomôcky, dietetickej potraviny, prípadne tretie osoby, prostredníctvom ktorých uvedení držitelia poskytujú nepeňažné plnenia," spresnila hovorkyňa FS. 
      Daň platí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník, a to na číslo účtu vedené príslušným daňovým úradom. Na zaplatenie dane za prvý štvrťrok 2015 použije predčíslie účtu 500267 a variabilný symbol 1700412015. Na výpočet dane použije sadzbu 19 %. Z týchto nepeňažných príjmov neodvedie zrážkovú daň, ak ich úhrnná suma za kalendárny štvrťrok od všetkých držiteľov nepresiahne 10 eur.
      Daňovníkovi, ktorý v zákonom stanovenej lehote podal oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení a do dnešného dňa (30. 4.) nedostal z daňového úrad oznámené o čísle účtu, na ktorý má daň odviesť, bude povinný túto daň odviesť do ôsmich dní od doručenia oznámenia o čísle účtu.
      Od dane sú od 1. 1. 2015 oslobodené nepeňažné plnenia, ktoré držitelia licencií poskytovali vo forme účasti na sústavnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu, okrem hodnoty stravy, ubytovania a dopravy, ktoré boli poskytnuté v súvislosti s týmto vzdelávaním. Tieto nepeňažné plnenia treba zdaniť.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.