Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zdravotnícky informačný systém si vyžiada 49 mil. eur

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo financií, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, zverejnilo písomnú výzvu na projekt Národný zdravotnícky informačný systém.

BRATISLAVA 7. septembra (SITA) - Slovenské zdravotníctvo je o krok bližšie k väčšej informatizácii. Ministerstvo financií, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, zverejnilo písomnú výzvu na projekt Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) v maximálnej celkovej hodnote 49 mil. eur. Finančná pomoc je poskytnutá formou nenávratného finančného príspevku. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jeho cieľom je zabezpečiť ďalší rozvoj elektronických služieb zdravotníctva, ktoré budú smerovať k strategickým cieľom eHealth ako je elektronický chorobopis, elektronické objednávanie či elektronická preskripcia a medikácia.

Pribudnúť majú aj nové elektronické služby a vylepší sa aj možnosť ich používania. Snahou je aj zefektívnenie procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti či rozšírenie funkcionality NZIS v súlade s požiadavkami EÚ. Ako uvádza rezort financií, žiadosti o nenávratný finančný príspevok je nutné predložiť do 5. decembra tohto roka. Projekt má byť ukončený najneskôr koncom roka 2015.

Národný zdravotnícky informačný systém má vo svojej finálnej podobe prepájať informačné systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ďalšie subjekty pôsobiace v zdravotníctve. Zabezpečí zber, uchovávanie a poskytovanie všetkých potrebných medicínskych a zdravotníckych informácií na národnej úrovni, ako aj ich prenos do a zo zahraničia. Tieto opatrenia majú priniesť efektívnejšie použitie zdrojov z verejného zdravotného poistenia a štátneho rozpočtu v rámci zdravotníctva či prispieť k zníženiu deficitu v zdravotníctve. Prínos NZIS by mali pocítiť aj samotní pacienti, a to vo forme menšej spoluúčasti na poskytnutú zdravotnú starostlivosť či znížení časovej záťaže pri objednávaní sa na vyšetrenia.

 

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.