Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zmena opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI/Slov-lex

Dňa 1. júna 2022 nadobúda účinnosť opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. mája 2022 č. S17534-2022-OL, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.  Opatrenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 190/2022 Z. z. 

Zmeny sa vykonávajú v Prílohe č. 4 časti A a C pre oblasť výkonov zdravotnej starostlivosti poskytovaných na sociálne účely. Účelom opatrenia je doplnenie výkonov, uznanie a ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenané v systéme elektronického zdravotníctva do zdravotných výkonov na sociálne účely, čím sa podporí zavedenie dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.