Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zmena vyhlášky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

V Zbierke zákonov vyšla vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 156/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 327/2021 Z. z. Vyhláška nadobúda účinnosť od 15. mája 2022.

Vyhláška reaguje na zmeny, ktoré boli vykonané po novelizácii zákona č. 580/2004 Z. z. ohľadom určenia vymeriavacieho základu poistenca pri ročnom zúčtovaní poistného tak, aby text platnej vyhlášky v čase vykonávania ročného zúčtovania poistného bol v súlade s postupom určeným zákonom č. 580/2004 Z. z. Zákonom č. 393/2020 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 580/2004 Z. z. došlo k úprave a zjednodušeniu postupu pre určenie poistenca, za ktorého platí poistné štát. Zákonom č. 540/2021 Z. z. sa zmenilo poradie odsekov vložením nových odsekoch v ustanovení upravujúcom ročné zúčtovanie poisteného (§ 19).

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.