Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zmenu zdravotnej poisťovne treba zamestnávateľovi nahlásiť do 8. januára

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

 Bratislava 1. januára (TASR) - Zmenu zdravotnej poisťovne musí poistenec zamestnávateľovi oznámiť do 8. januára 2022. V opačnom prípade mu môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) udeliť pokutu do výšky 331 eur. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne Eva Peterová.

"Poistenec je tiež povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára kalendárneho roka platiteľa poistného, ak sa zmenil po podaní prihlášky a nie je totožný s platiteľom, ktorého uviedol na prihláške," uviedla Peterová.
       V prípade, že je poistenec samoplatcom zdravotného poistenia a poistné platí trvalým príkazom, nemal by zabudnúť na zmenu IBAN novej zdravotnej poisťovne. VšZP odporúča skontrolovať aj výšku platieb. Od januára sa totiž zvyšuje minimálna výška preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre samoplatiteľov a SZČO na 79,31 eura mesačne. Pre osoby, ktoré majú nárok na zníženú sadzbu poistného, je minimálny preddavok určený vo výške 39,65 eura.
      Novú výšku odvodov treba zaplatiť za január 2022 do 8. februára 2022. Samostatne zárobkovo činné osoby sa dozvedeli novú výšku preddavku platnú od 1. januára 2022 vo výsledku ročného zúčtovania za rok 2020. Peterová doplnila, že v niektorých prípadoch sa však už oznámená výška preddavku môže zmeniť, napríklad z dôvodu, že sa zmenil platiteľ poistného, alebo na základe nových skutočností vznikol nárok na zníženú sadzbu poistného.
      Od nového roka sa mení spôsob vykazovania preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie. Vo výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa – mesačnom výkaze - pribudne nová položka "Vymeriavací základ zamestnávateľa pri poskytnutí podpory v čase skrátenej práce".
      Od 1. marca sa ruší odvodová úľava. Osoby, u ktorých sa uplatňovala odvodová úľava, a teda aj nulová sadzba poistného (u zamestnávateľa aj u zamestnanca), sa nebudú považovať za poistencov štátu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.