Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zrušenie pandemického ošetrovného a súvisiace povinnosti zariadení sociálnych služieb od 1. septembra 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

V súvislosti s prijatou novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  Sociálna poisťovňa od 1. septembra 2023 prestane uplatňovať ustanovenia týkajúce sa pandemického ošetrovného, ktoré sa poistencom poskytovalo od začatia krízovej situácie na Slovensku (od 12. marca 2020).

Počas krízovej situácie  v roku 2020 bola zákonom stanovená povinnosť poskytovateľov sociálnych služieb zasielať Sociálnej poisťovni údaje o klientoch, ktorým sa poskytovala sociálna služba. Zrušenie pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023 ruší aj povinnosť poskytovateľov každý mesiac zasielať tieto zoznamy klientov. Zariadenia zašlú naposledy zoznamy za mesiac júl 2023 v mesiaci august 2023.

V zmysle novely s účinnosťou od 1. septembra 2023 sa ruší poskytovanie ošetrovného pre osoby poskytujúce starostlivosť o klientov zariadení sociálnych služieb, ktoré sa počas uzatvorenia zariadenia starajú o osoby, ktorým sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou. Zachovaný zostane iba nárok na ošetrovné v prípade uzatvorenia zariadenia, v ktorom sa poskytuje starostlivosť dieťaťu, t. j. zariadenia starostlivosti o dieťa do troch rokov veku.

Podrobnosti novoprijatej úpravy oblasti pandemického ošetrovného nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.