Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zubné ambulancie vykonali minulý rok najnižší počet preventívnych prehliadok za posledných päť rokov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Národné centrum zdravotníckych informácií zaznamenalo, že v roku 2020 absolvovalo preventívnu prehliadku u zubného lekára len 41 % pacientov, pričom následné ošetrenie chrupu po prehliadke bolo potrebné až u 66 % z nich. Medziročný pokles počtu vykonaných preventívnych prehliadok, ako aj celkový pokles návštevnosti v zubných ambulanciách, bol ovplyvnený opatreniami súvisiacimi s prevenciou proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Zubné ambulancie v roku 2020 evidovali 5 090 591 pacientov a nahlásili 5 365 148 návštev pacientov. Medziročne poklesla návštevnosť až o 18,05%, čo bolo ovplyvnené predovšetkým opatreniami súvisiacimi s prevenciou proti šíreniu ochorenia COVID-19. Najvyššiu návštevnosť zaznamenali u mladistvých vo veku 15 - 18 rokov (1,79 návštevy na jednu evidovanú osobu v danej vekovej skupine). Naopak, najnižšia návštevnosť bol a u dospelých 19 a viac ročných (0,95 návštev na jednu evidovanú osobu v danej vekovej skupine). Preventívnu prehliadku u zubného lekára absolvovalo v minulom roku 41% evidovaných osôb (v počte 2 111 739). Ide o najnižší počet vykonaných preventívnych prehliadok od roku 2015 a medziročný pokles predstavuje 20,8%. Z celkového počtu pacientov, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku, bolo potrebné ošetriť chrup u 66,49% pacientov. Zo všetkých päťročných detí, ktoré boli v roku 2020 v systematickej starostlivosti zubnej ambulancie, bolo bez zubného kazu 46,42%. Najčastejším ambulantným výkonom v roku 2020 bolo liečenie parodontopatií a mäkkých tkanív (2 527 258 výkonov). Nasledovali výplne zubov (2 240 898), extrakcie zubov (587 748) a čeľustno-ortopedická liečba (519 164).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.