Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zvyšovanie platov zdravotníkov v prehľadných tabuľkách

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Od 1. januára 2023 sa zásadným spôsobom zvyšujú základné platy všetkých zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a v ambulaniách záchrannej zdravotnej služby. 

Zdravotnícki pracovníci, ktorých sa zvyšovanie základných platov týka:

Historické zvýšenie platov počíta so všetkými zdravotníckymi pracovníkmi v:

  • nemocniciach
  • hospicoch
  • liečebniach
  • domovoch ošetrovateľskej starostlivosti
  • kúpeľoch
  • zariadeniach biomedicínskeho výskumu- ambulanciách záchrannej zdravotnej služby

Zmeny pri výpočte základných platov od januára 2023:

  • zvyšujú sa koeficienty
  • budú sa započítavať odpracované roky (max. 30 r.)
  • do odpracovaných rokov sa započíta aj čas strávený na materskej a rodičovskej dovolenke (max. 3 roky na dieťa, max. 6 rokov v sumáre)
  • prax v zdravotníctve v zahraničí započítava do odpracovaných rokov rokov

Ide o zvyšovanie základných platov, ku ktorým sa ďalej pripočítavajú ďalšie príplatky za nadčasy, služby, prácu cez víkendy a sviatky,...


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.