Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

SLK dáva podnet na Inšpekciu MV SR

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: SLK

Minulý týždeň sa v ambulanciách všeobecných lekárov vo viacerých mestách na východe Slovenska uskutočnili policajné kontroly s cieľom zistiť, či sú lekári prítomní na svojich pracoviskách. Slovenská lekárska komora ešte v ten istý deň poslala jasné stanovisko, že takéto kontroly považuje za dehonestujúce a ponižujúce pre lekárov, a to navyše v období, keď denne nasadzujú svoje zdravie a životy za svojich pacientov. Dnes už poznáme aj výsledky týchto kontrol, ktoré nás nijako neprekvapili – a to, že 96 % lekárov bolo vo svojich ambulanciách.

SLK opakovane tvrdila, že lekári sú v drvivej väčšine na svojich pracoviskách, a ak sa im pacienti nevedia dovolať, neznamená to, že nie sú v ambulanciách. Bežná návštevnosť u všeobecných lekárov je okolo 60-70 pacientov denne, a ak si k tomu narátame desiatky telefonátov, asi netreba zdôrazňovať, ako sú títo lekári preťažení. Je smutné, že namiesto vďaky či aspoň trochu tolerancie sa dočkajú len represií a dehonestácie. Nevraviac o tom, že spomínané kontroly boli pre viacerých lekárov a ich sestričky veľmi nepríjemným a stresujúcim zážitkom. Asi nikomu by dobre nepadlo, keby vám na dvere kancelárie zaklopal policajt v civile a ukázal preukaz, že je z kriminálky.... Považujeme to za demonštráciu hrubej sily. Slovenská lekárska komora sa preto rozhodla v tejto veci konať ďalej a dávame podnet na Úrad inšpekčnej služby, na prešetrenie, či výkon kontroly ambulancií príslušníkmi kriminálnej polície nebol protiprávny. Druhý bod našej dnešnej tlačovej konferencie sa takisto týka ambulantných lekárov. Ide o množiace sa prípady, keď sú sestričky zo špecializovaných ambulancií prevelené v rámci núdzového stavu do nemocníc na výpomoc pre covidové oddelenia.

SLK nespochybňuje v žiadnom prípade právo kompetentných využiť možnosť presunu zdravotníckych pracovníkov na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti vo výnimočných situáciách. Všetci chápeme, že situácia je vážna a zdravotníckeho personálu nie je nikde dostatok. Napriek tomu by sme však radi poukázali na viacero vážnych problémov a otázok, ktoré s tým súvisia. Podľa zákona je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný prevádzkovať ambulanciu v súlade s požiadavkami na personálne zabezpečene ambulancie (spravidla jeden lekár a jedna sestra). Bez sestry nemôže byť ambulancia prevádzkovaná, lekár nemôže sám ambulovať. Čo to v praxi znamená? Buď si musí nájsť inú (otázka je, kde ju vziať?) alebo jednoducho musí lekár ordináciu zavrieť. A sme späť v začarovanom kruhu – na jednej strane tvrdíme, že ambulantný sektor je životne dôležitý v boji s pandémiou, pretože práve tu by sme mali odchytiť maximum pacientov, aby sme nezaťažovali nemocnice, ale na druhej strane takto doslova ohrozujeme ich fungovanie.

SLK preto vyzýva kompetentných, aby prijali jasné pravidlá a nariadili pracovnú povinnosť naozaj tak, aby to neohrozovalo samotnú podstatu nášho boja s pandémiou a zbytočne nesťažovalo fungovanie už aj tak preťažených ambulancií.

Zdroj: https://lekom.sk/files/2/Banery/TS%2011.3.%20def%20pdf.pdf


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.