Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - Máj 2022

Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmeny v nemocenskom poistení od júna

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína poistencom legislatívne úpravy v krátkodobých dávkach účinné od 1. júna 2022. Zmeny sa týkajú ochrannej lehoty tehotných, ktorá bude osem mesiacov po skončení nemocenského poistenia, ďalej zmeny pri posudzovaní podmien...

Elektronické PN-ky

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: SLK

Od 1. júna 2022 lekári oprávnení rozhodovať o dočasnej pracovnej neschopnosti (VLD, VLDD, GYN alebo lekári v zariadeniach ústavnej starostlivosti) budú môcť potvrdzovať dočasnú práceneschopnosť vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdr...

Inovatívna onkologická liečba je pre Slovákov stále nedostupná

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: AIFP

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) každoročne pripravuje analýzu o dostupnosti inovatívnej liečby na Slovensku. Aktuálne údaje za rok 2021 opätovne potvrdzujú trend stagnácie vstupu modernej terapie do štandardnej úhrady z ver...

CHOROBY Z POVOLANIA ALEBO OHROZENIA CHOROBOU Z POVOLANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ROKU 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NCZI

Z údajov Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že po rokoch, kedy mal počet chorôb z povolania klesajúcu tendenciu, sa v uplynulom roku situácia otočila. Počet novozistených prípadov medziročne vzrástol o 169 prípadov. Najčastejšie i...

Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19

Kategória: Spravodajstvo

Téma očkovania je zložitou problematikou nielen pre laickú, ale aj pre odbornú verejnosť. Ako ju uchopiť a ako sa v nej orientovať z medicínskeho, etického aj právneho hľadiska, má ambíciu ukázať odborná publikácia „Očkovanie v kontexte ochrany zd...

Mamičky, ktoré poberajú tehotenské, už po pôrode nemusia SP predkladať doklad o skončení tehotenstva

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Mamičky, ktoré poberajú dávku tehotenské, majú o jednu byrokratickú starosť menej. Sociálna poisťovňa im od dnešného dňa ruší povinnosť predložiť doklad o ukončení tehotenstva. Ide o tie poistenky, ktorých tehotenstvo bolo ukončené pôrodom. V tých...

Sociálna poisťovňa sprístupní nové informácie pre zamestnávateľov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Od 1. júna 2022 sprístupní Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi informácie o jeho zamestnancovi, ktoré sú potrebné na určenie obdobia, počas ktorého nie je zamestnanec povinný platiť poistné na niektoré druhy poistení.

Lekári si vyskúšali ePN ešte pred jej spustením

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Od 1. júna 2022 budú môcť lekári vystaviť elektronickú péenku. Pôjde o ďalšiu službu v rámci elektronického zdravotníctva a digitalizácie služieb Sociálnej poisťovne, ktorá prináša výrazné výhody a zjednodušuje život a prácu lekárom, občanom aj za...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov