Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Nevyužitie dostupných diagnostických metód k stanoveniu diagnózy u pacienta (kazuistika)

Dátum: Rubrika: Právo

Prezentovaná kazuistika Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) analyzuje zistenia z výkonu dohľadu v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 45-ročnému pacientovi u dvoch ambulantných gastroenterológov v čase od januára 2010 do októbra 2010.

Realizovanými vyšetreniami poskytovatelia nedospeli ku konečnej diagnóze. Tá bola následne stanovená pri prvom vyšetrení v Národnom onkologickom ústave v októbri 2010 (difúzny adenokarcinóm žalúdka v IV. klinickom štádiu s karcinomatózouperitonea). Dohľad bol vykonaný na základe podnetu samotného pacienta, ktorý namietal proti neodbornému poskytnutiu zdravotnej starostlivosti a neskorému zistenie malígneho ochorenia. Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pacient vyhľadal, sám z dôvodu pretrvávajúcich ťažkostí a hmotnostného úbytku.

Z tejto kazuistiky vyplýva poučenie pre prax a potreba poukázať na dôležitosť diferenciálnej diagnostiky, včasnej realizácie dostupných zobrazovacích vyšetrení, ktoré prispejú ku včasnému stanoveniu diagnózy a následnej liečbe.

Úrad vykonal v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. dohľad, pričom pri vypracovaní protokolu o výkone dohľadu vychádzal z uvedených podkladov, a to:

 • z podnetu pacienta,
 • zo zdravotnej dokumentácie pacienta od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – gastroenterológ č. 1 a č. 2 a Národného onkologického ústavu),
 • zo stanovísk poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
 • z odborného stanoviska ­osoby prizvanej k výkonu dohľadu (konzultant Úradu v špecializačnom medicínskom odbore gastroenterológia).

Výstupom z výkonu dohľadu bol protokol o vykonanom dohľade a zápisnica z prerokovania námietok k protokolu.

Upozornenie: Úrad v rámci výkonu dohľadu preukazuje, či zdravotná starostlivosť bola, alebo nebola pacientovi poskytnutá správne. V zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) je poskytovateľ povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby, so zohľadnením súčasných poznatkov lekárskej vedy.

Anamnéza, objektívne vyšetrenia a epikritické zhrnutie

Vybrané zo zdravotnej dokumentácie (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti č. 1 – gastroenterológ)

8. 1. 2010 – prvé vyšetrenie u gas­troenterológa č. 1

V danom termíne bolo vykonané GFS (gastrofibroskopické) vyšetrenie s nasledovným nálezom:

 • Pažerák – voľne priechodný, sliznica bpn. (bez patologického nálezu), kardiainsuficientná.
 • Žalúdok – prechod kardiou voľný, v jazierku malé množstvo spenenej žlče, sliznica iritovaná, po dotyku slabo krváca, z antra bola odobratá 1 bioptická vzorka na Helicobacterpylori (HP).
 • Absencia peristaltiky v oblasti fundu a tela žalúdka...“.
 • Diagnóza – porucha peristaltiky v oblasti fundu a tela žalúdku, antrálnagastropatia.
 • Odporúčanie – vhodné doplniť RTG žalúdka a USG brucha.
 • Therapia – blokátory protónovej pumpy a pankreatická substitúcia (Helicid, Pangrol).

5. 2. 2010 – ďalšia kontrola

Tento deň boli obdržané výsledky vyšetrení, a to histológie, biochémie, krvného obrazu (onkomarkery). Všetky výsledky boli v norme, RTG vyšetrenie žalúdka (fundus) bolo negatívne, rovnako vyšetrenie na Helicobacterpylori (HP) s rovnakým výsledkom ako RTG vyšetrenie.

 • Subjektívne – napriek lie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály