Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Vzťahy v zdravotníctve a ich vplyv na manažment zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Očami lekára

V systéme zdravotníckych služieb sú vzťahy medzi jednotlivými jeho zložkami minimálne také dôležité, ako vzťahy medzi zdravotníkmi a pacientmi. Od vzťahov medzi zdravotníkmi navzájom, od ich vzťahov s dodávateľmi liekov a zdravotníckej techniky, priamo alebo nepriamo závisí spokojnosť pacienta s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou.

Na úvod trocha histórie

Pred rokom 1989 bol nielen vzťah lekára a pacienta paternalistický. Podobný vzťah panoval aj medzi nadriadenými a podriadenými v zdravotníctve a medzi zdravotníkmi navzájom. Ak bol niekto starší, automaticky sa považoval za múdrejšieho a skúsenejšieho a odporovať názoru nadriadeného bolo takmer nemožné. Rovnaký bol vzťah medzi lekárom a sestrou, ktorá bola podriadená lekárovi. Vo vzťahoch zdravotníckych zaradení, resp. ich riaditeľov k svojim nadriadeným to nebolo o nič lepšie.

Na to, aby nemocnica dostala nejaký lepší prístroj alebo lieky, bolo treba mať známosti buď na ministerstvách alebo v jedinej organizácii, ktorá mala vtedy na starosti zásobovanie zdravotníckych zariadení liekmi z dovozu. Nuž, a pokiaľ ide o vyšetrenia, liečbu a iné procedúry, týkajúce sa pacienta, ktorým dnes hovoríme manažment zdravotnej starostlivosti, o ten sa často staral buď pacientov stranícky preukaz, alebo ak ho nemal, musel sa o svoju lepšiu zdravotnú starostlivosť postarať sám, obálkou alebo inou pozornosťou zdravotníckemu pracovníkovi. Tento fenomén sa tu vyskytuje do súčasnosti. Hlavnou príčinou jeho pretrvávania sú veľké rozdiely medzi ponukou a dopytom v zdravotníckych službách, chýbajúca definícia štandardu a nadštandardu, ako aj mnohé ďalšie sociálno-ekonomické príčiny, ktorých rozbor je nad rámec tohto článku.

Vzťahy medzi zdravotníkmi navzájom

Vzťah lekár – lekár

Tak, ako sa vyvíjal vzťah medzi zdravotníkom a pacientom z paternalistického vzťahu do vzťahu partnerského, postupne sa menia aj vzťahy medzi zdravotníkmi navzájom. Kým v minulosti sa starší lekár automaticky považoval za skúsenejšieho, dnes to už vždy neplatí. Mladá a stredná generácia lekárov, ktorá napriek podmienkam, v akých pracuje, na Slovensku ešte zostala, má možnosti, aké staršia generácia lekárov nemala. Využívanie ponúkaných možností z mladej a strednej generácie lekárov robí nielen vzdelaných, ale často aj sebavedomých jedincov, ktorí vedia, čo chcú. Mnohí z nich už dávno odborne preskočili svojich starších kolegov.

Vzťahy medzi lekármi tej istej odbornosti, na tom istom pracovisku sú často podriadené práve ambíciám a skúsenostiam členov kolektívu. Nemalú úlohu tu však zohráva aj vedúci lekár pracoviska. Vzájomná rivalita v niektorých, najmä chirurgických odboroch je dobre známa nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. Ak v nemocnici existujú dve pracoviská rovnakého odborného zamerania (napr. dve chirurgické či ortopedické kliniky), obyčajne sú vzťahy medzi nimi viac-menej formálne, ba často až na bode mrazu. Niekedy ich vzájomná nevraživosť siaha až tak ďaleko, že sa vzájomne kritizujú, a to dokonca aj pred svojimi pacientmi. 

Pomerne časté sú v praxi situácie, kedy lekár z malej nemocnice musí žiadať o pomoc pri diagnostike a liečbe svojho pacienta, kolegu v inej, lepšie vybavenej nemocnici. Ak vyšetrenie, liečbu či preklad vybavuje mladý, neskúsený lekár a na druhej strane natrafí na sebavedomého, niekedy až príliš autokratického kolegu, často nevybaví nič. Kolega z lepšie vybavenej nemocnice veľmi často nemá

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály