Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Asistencia polície pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Právo

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti predstavuje odbornú činnosť, ktorá je veľmi náročná po viacerých stránkach. Lekári, ale aj ostatní zdravotnícki pracovníci sú v mnohých prípadoch vystavení nebezpečenstvu ohrozenia života, zdravia a majetku. Pri týchto situáciách je preto často využívaná prítomnosť polície. V tomto príspevku si bližšie rozoberieme práve otázky súvisiace s jej asistenciou pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti predstavuje odbornú činnosť, ktorá je veľmi náročná po viacerých stránkach. Lekári, ale aj ostatní zdravotnícki pracovníci sú v mnohých prípadoch vystavení nebezpečenstvu ohrozenia života, zdravia a majetku. Pri týchto situáciách je preto často využívaná prítomnosť polície. V tomto príspevku si bližšie rozoberieme práve otázky súvisiace s jej asistenciou pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Polícia je často povolávaná k agresívnym pacientom alebo ich rodinným príslušníkom, prípadne iným osobám, ktoré ohrozujú zdravotníckych pracovníkov alebo majetok zdravotníckeho zariadenia, alebo na nich priamo útočia. Pomoc polície využíva najmä záchranná zdravotná služba. V článku sa budeme zaoberať predovšetkým „štátnou“ políciou, aj keď v istých prípadoch vypomáha aj obecná polícia.

Zdravotnícke zariadenie je podľa § 7 ods.1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) „prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.“ Z troch základných typov zdravotníckych zariadení (ambulantnej, ústavnej a lekárenskej starostlivosti) bývajú najčastejšie konfrontované so zásahmi polície prvé dva typy.

Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v z. n. p. (ďalej len „zákon o Policajnom zbore“) je Policajný zbor ozbrojeným bezpečnostným zborom, ktorý okrem iného plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti. Podľa § 2 ods. 1 tohto zákona sú policajti povinní spolupôsobiť pri ochrane základných práv a slobôd, konkrétnejšie pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb, ako aj pri ochrane majetku. Z tohto ustanovenia im vyplýva aj povinnosť spolupôsobiť pri zabezpečovaní verejného poriadku, povinnosť odhaľovať priestupky, zisťovať ich páchateľov a v niektorých prípadoch ich aj objasňovať a prejednávať.

Polícia je povolávaná k agresívnym osobám, ktoré sú často pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo k osobám trpiacim duševnou chorobou alebo osobám s príznakmi

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály