Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Sestra a pôrodná asistentka a ich právne postavenie

Dátum: Rubrika: Právo

V praxi sa stretávame s otázkou, aká je úloha sestry alebo pôrodnej asistentky v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Je jej úlohou skutočne len pomáhať pacientovi a byť po ruke lekárovi alebo jej úloha je chápaná úplne inak? Dôvodom týchto otázok môže byť práve ich degradácia do pozície asistentky, napríklad zo strany lekára, pričom uvedený prístup sa nedá v žiadnom prípade považovať za správny. Praktickým priznaním adekvátneho postavenia (ktoré im inak priznáva ako zákon, tak aj súdna prax) by sa totiž práve napríklad z hľadiska aplikácie zodpovednostných vzťahov mohlo lekárom zásadne uľaviť.

V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“ alebo „zákon“) je medzi zdravotníckych pracovníkov zaradená pod písmenom d) aj sestra a pod písmenom e) pôrodná asistentka.

Zákonný rámec výkonu povolania

Tak sestry, ako aj pôrodné asistentky môžu okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zamestnaneckom pomere vykonávať zdravotnícku prax aj samostatne na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v zmysle ust. § 10 ods. 1 v spojení s ust. § 68 ods. 1 písm. a) zákona o poskytovateľoch.

Na to, aby sestra a pôrodná asistentka mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť, budú potrebovať licenciu od Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ktorá vedie aj register už vydaných licencií. V našom prípade pôjde o:

 1. licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,
 2. licenciu na výkon zdravotníckeho povolania zdravotníckym pracovníkom v povolaní sestra, pôrodná asistentka alebo
 3. licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní sestra, pôrodná asistentka. [1] V tejto súvislosti poukazujeme na ust. § 69 zákona o poskytovateľoch, ktorý definuje podmienky, ktoré musí spĺňať osoba, aby jej bola vydaná licencia. Zdravotnícky pracovník dostane licenciu len v prípade, ak spĺňa nasledujúce podmienky:
  • je plne spôsobilý na právne úkony,
  • spĺňa podmienku zdravotnej spôsobilosti (§ 32 zákona),
  • spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti (§ 33 zákona),
  • spĺňa podmienku bezúhonnosti (§ 38 zákona),
  • je zapísaný v registri (§ 64 zákona),
  • je dôveryhodný (§ 69 ods. 3 zákona). [2]

V praxi veľmi častou otázkou sestier a pôrodných asistentiek býva: Čo znamená, že musím byť bezúhonná? V tejto súvislosti zákon o poskytovateľoch vymedzuje osobitné podmienky pre toho, kto sa na účely predmetného zákona (a teda aj povolania) považuje za bezúhonného. Podľa zákona (cit.):

„Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za

 1. obzvlášť závažný trestný čin,
 2. trestný čin proti ľudskej dôstojnosti, trestný čin v súvis
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály