Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Novinky v poplatkoch vyberaných v zdravotníckych zariadeniach

Dátum: Rubrika: Právo

Dňa 12. februára 2015 bol Národnou radou SR schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“). (Pozn.: V čase redakčnej uzávierky časopisu zákon ešte nebol publikovaný v Zbierke zákonov.) Novela mení predovšetkým zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozsahu ZS“).

Súčasne, vzhľadom na prijaté úpravy, primerane mení aj zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ZS“) a zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“). Zákon následne prezident Slovenskej republiky vrátil 2. marca 2015 na opätovné prerokovanie Národnou radou SR. Následne 11. marca 2015 bol Národnou radou SR bez zapracovania pripomienok prezidenta opätovne schválený. Zákon nadobudne účinnosť dňa 1. apríla, resp. 1. júna 2015. Novela sa venuje najmä právnej úprave niektorých poplatkov.

Zasa poplatky

Téma poplatkov v zdravotníctve je opäť aktuálna. Prijatá novela zásadným spôsobom redukuje vyberanie poplatkov, nakoľko sa zamerala na tie najfrekventovanejšie. Aj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) označilo tému poplatkov za citlivú a podľa jeho vyjadrenia sa novelou pokúsilo agendu poplatkov sprehľadniť a vyjsť v ústrety pacientom. Finálne znenie novely je však ešte prísnejšie než pôvodne predkladaný návrh, ten totiž vôbec nepočítal so zrušením úhrady za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti. Poslanci však schválili pozmeňujúci poslanecký návrh, ktorý aj túto úhradu zrušil úplne.

Dôvody vrátenia zákona prezidentom

Prezident SR vo svojom rozhodnutí o vrátení zákona uviedol, že súhlasí s potrebou regulácie úhrad, ktoré poskytovatelia vyberajú od pacientov a stotožnil sa aj s úmyslom zákonodarcu upraviť nedostatočnú reguláciu v tejto oblasti. Uvítal by zmeny pravidiel, ktoré by boli výsledkom komplexnej analýzy vyberania úhrad pri zohľadnení vplyvu na poskytovateľov, pacientov, kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Podľa neho ani z návrhu zákona ani z dôvodovej správy k návrhu zákona nie je zrejmý úmysel zákonodarcu. Objednávanie pacientov na vyšetrenie na konkrétny čas bez ohľadu na ich sociálne postavenie, finančné možnosti, miesto bydliska a druh choroby by malo byť štandardom, ktorý umožní lekárovi manažovať pacienta tak, ako je to obvyklé aj v iných členských štátoch Európskej únie a dodáva, že: „V tejto súvislosti nie je totiž bez významu, že poplatky za objednanie na konkrétny čas nie sú zavedené v žiadnom inom členskom štáte Európskej únie.“ Zaradenie úkonov a činností v § 3 ods. 4 novely zákona o rozsahu ZS do jednotky zdravotnej starostlivosti môže podľa neho odporovať výkladu čl. 40 Ústavy SR v náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 38/03 a malo by byť zaradené medzi služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej podľa zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti

Najskôr si, práve z dôvodu pomerne častých zmien v tejto oblasti, dovolím zhrnúť dosiaľ platný rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia. Podľa § 2 až 8 zákona o rozsahu ZS z verejného zdravotného poistenia:

 1. Plne sa uhrádzajú:
  1. preventívne prehliadky,
  2. neodkladná zdravotná starostlivosť,
  3. zdravotné výkony vedúce k zisteniu a poskytnuté pri liečbe tzv. prioritnej choroby (sú v prílohe č. 3 zákona o rozsahu ZS),
  4. zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom, ak poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára,
  5. povinné očkovanie osôb a potrebná kontrola zdravotného stavu poistenca pred podaním očkovacej látky,
  6. zdravotná starostlivosť v súvislosti s utajeným pôrodom,
  7. lieky poskytované v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a niektoré individuálne pripravované lieky poskytov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály