Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zmeny v zákone č. 355/2007 Z. z. v oblasti ochrany zdravia pri práci v čase krízovej situácie, účinné od 21. mája 2020

Dátum: Rubrika: Právo

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení v čase krízovej situácie v oblasti zdravotníctva Národná rada SR schválila dňa 13. mája 2020 zákon č. 125/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 125/2020 Z. z.“). Tento zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov dňa 21. mája 2020.

Zákonom č. 125/2020 Z. z. sa zmenil a doplnil aj zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“). Ministerstvo zdravotníctva SR touto novelou zákona č. 355/2007 Z. z. reagovalo na požiadavky zamestnávateľov, poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby a špecializovaných pracovísk pracovného lekárstva v čase krízovej situácie a od 21. mája 2020 uvoľnilo niektoré opatrenia súvisiace s ochranou zdravia pri práci upravené zákonom č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmeny v zákone č. 355/2007

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály