Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Antikoncepcia (formy ochrany pred neželaným počatím a ochrany zdravia)

Dátum: Rubrika: Právo

V praveku nebol dôvod na reguláciu otehotnenia, keďže v praveku nebolo známe, ako prebieha rozmnožovanie a za nositeľku tehotnosti bola považovaná výhradne žena a aj to bol dôvod prvotného spoločenského zriadenia - matriarchátu. Prvé formy ochrany pred nežiadúcim tehotenstvom sa začali používať v staroveku.
Petriho papyrus zo starovekého Egypta (1850 p. n. l.) opisuje recept na vaginálnu pomôcku podobnú pesaru vymodelovanú z uhličitanu sodného a medu. Ďalšou egyptskou receptúrou tej doby bol krokodílí trus zmiešaný s pastovitým materiálom. V stredoveku bolo používaných množstvo rastlinných receptov, avšak mnoho z nich bolo toxických. Aj z toho dôvodu sa kládol dôraz na hľadanie najvhodnejšej formy bariérovej antikoncepcie, pričom niektoré z nich boli pomerne absurdné. Kondómy pochádzajú zo starovekého Egypta a Číny, kde muži používali "púzdra" vyrobené zo zvieracích čriev, alebo naolejovaného hodvábu. Slovo "kondóm" bolo prvýkrát použité v Anglicku a môže byť odvodené od mena doktora Kondómu, ktorý údajne vyrobil ochrannú pošvu pre kráľa Karola II., aby zabránil počtu nemanželských detí.
1)
V polovici 18. storočia dával Casanova zvláštne odporúčanie, ako zakryť kŕčok maternice polovicou citróna, z ktorého bola predtým odstránená dužina.
Na začiatku 20. storočia vznikali v USA prvé antikoncepčné kliniky reformátorky Margaret Sanger, ktorá založila hnutie za sprístupnenie antikoncepčných prostriedkov a služieb plánovaného rodičovstva.
2)
V Anglicku bola v roku 1921 otvorená prvá klinika na kontrolu počatia. Po nej rýchlo nasledovali ďalšie kliniky s postupným vytvorením spoločností na reguláciu tehotnosti. Cieľom týchto spoločností a hnutí bolo poskytnúť informácie a prístup k antikoncepcii každej žene trpiacej chudobou. Najväčšie zásluhy v tomto hnutí mali najmä laické aktivistky a osvietenecké lekárky.
3)
Pokusy na zvieratách koncom 30. rokov minulého storočia ukázali, že vysoké dávky progesterónu môžu zastaviť ovuláciu. Chemik Carl Djerassi syntetizoval koncom 40. rokov minulého storočia progestín z extraktu mexického koreňa Dioskórei huňatej. Koncept zastavenia ovulácie u žien sa stal rea­litou.
V histórii medicíny boli vyvinuté tisíce liekov, ale iba jeden bol natoľko významný, aby si vyslúžil titul "tabletka". Orálna antikoncepčná tabletka, ktorá bola predstavená v máji 1950, je tak významnou medicínskou inováciou, že dramaticky zmenila nasledujúce generácie. Tabletka bola pôvodne predávaná iba vydatým ženám výlučne na kontrolu cyklu, keďže antikoncepcia bola spoločensky, právne a politicky tabu. V USA Comstockov zákon (pomenovaný po šovinistovi Anthonym Comstockovi) účinne zakazoval verejnú diskusiu, distribúciu, užívanie, ale aj výskum antikoncepcie. Bol to kontroverzný a zastaraný zákon, zavedený v mnohých federálnych štátoch USA od roku 1873, definujúci obscénnosť, keď­že bol prijatý s cieľom kontroly predaja a distribúcie obscénnych materiálov.
Predkladatelia uvedeného zákona spojili antikoncepciu s pornografiou.
4)
Syntéza dvoch perorálne aktívnych gestagénov v roku 1951, po ktorej nasledovalo úspešné testovanie týchto steroidov ako perorálnych kontraceptív, začala kampaň za rozšírený prístup k antikoncepcii v 60. rokoch, ktorá bola označená za "antikoncepčnú revolúciu".
Vývoj antikoncepčných tabletiek prišiel v čase, keď sa rýchly populačný rast vnímal ako hrozba pre globálne životné prostredie a pre ekonomické a sociálne zdravie populácie mnohých krajín, najmä krajín tretieho sveta. Rastúci počet žien vstupujúcich do pracovného procesu vytvoril nový dopyt po regulácii reprodukčného života.
Z týchto dôvodov sa po prvýkrát začali financovať výskumy antikoncepcie.
5)
Konzervatívni vedci poukazovali v súvislosti s kontrolou pôrodnosti najmä na morálne argumenty ako na spôsob, ako obmedziť legitimitu kontroly pôrodnosti, avšak väčšina vedkýň a vedcov nasmerovalo diskusiu k vedeckým úvahám na medzinárodnej aj národnej úrovni. Rovnako tak sústredili snahu na prechod od zamerania sa na kontrolu pôrodnosti k plánovanému rodičovstvu, v ktorom sa individuálne práva žien stali dominantnými. Aktivistky boli po druhej svetovej vojne nápomocné pri prenesení tejto snahy na medzinárodnú úroveň obnovením nadnárodného hnutia. Na národnej úrovni ženy rozvíjali svoj vedecký kredit šírením vedeckých poznatkov o antikoncepcii na základe svojich rozsiahlych osobných skúseností, pričom publikovali súvisiace knihy a zapájali sa do diskusií o vedľajších účinkoch antikoncepcie. Uskutočnili testy nových antikoncepčných metód a svoje výsledky publikovali vo vedeckých časopisoch. Ich výsledky boli esenciálne pre dobre informované, spoľahlivé a vedecké úvahy o metódach antikoncepcie.
6)
439 V roku 1968 pápež Pavol VI. zverejnil prvé oficiálne stanovisko katolíckej cirkvi k antikoncepčnej tabletke. Encyklika Humanae Vitae (Reprodukcia ľudského života) odmietla pilulku ako "umelý" prostriedok na kontrolu pôrodnosti, pričom pripustila len spôsoby "prirodzeného plánovania rodičovstva".
7)
Moderná antikoncepcia
Zavedenie perorálnych antikoncepčných tabliet v roku 1960 predstavuje jeden z najvýznamnejších medicínskych pokrokov 20. storočia. "Tabletka" spolu s následnými formami hormonálnej a nehormonálnej antikoncepcie dala ženám kontrolu nad vlastnou plodnosťou a podnietila sociálnu revolúciu, ktorá ženám umožnila plánovať si rodinu a začleniť sa do pracovného procesu. Napriek významným pokrokom nespĺňajú súčasné antikoncepčné metódy rozsah potrieb žien počas ich reprodukčného života. Ženy ju často prestávajú užívať kvôli niektorým nepríjemným nežiadúcim účinkom (abnormálne krvácanie, bolesti hlavy, znížené libido) a potenciálnym rizikám (kardiovaskulárne alebo rakovinové riziko), čo vedie k nechceným tehotenstvám a následným potratom.
8)
Aktuálne štúdie v USA a Francúzsku udávajú, že miera zlyhania antikoncepcie klesá so zvyšujúcou silou motivácie vyhnúť sa tehotenstvu a so zvyšujúcim sociálno-ekonomickým postavením.
9)
Kondómy sú predovšetkým prvou antikoncepčnou metódou u mladých dievčat.
S pribúdajúcim vekom a vstupom do stabilnejších vzťahov prechádzajú na hormonálne metódy. Doteraz sú to stále najmä kombinované perorálne kontraceptíva.
10)
Pre ženy existuje niekoľko rôznych foriem antikoncepcie. Niektoré z nich obsahujú kombináci
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály