Právo a manažment v zdravotníctve Ročník 2019 Vydanie 9/2019

späť

Postavenie zdravotnej poisťovne pri výkone kontroly na preverenie účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia

Dátum: Autor: Mgr. Lucia Volčková
Rubrika: Právo

Hodnotenie:

Kontrolu nad poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vykonáva viacero subjektov (či už samosprávny kraj, ministerstvo zdravotníctva alebo zdravotné poisťovne), pričom najčastejším kontrolórom bývajú zdravotné poisťovne. Oprávnenie vykonávať kontrolu nad subjektmi, ktorým zdravotné poisťovne uhrádzajú úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, upravuje zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“), konkrétne jeho ustanovenie § 9. Vychádzajúc z ustanovenia § 9 ods. 3, poisťovňa môže kontrolu vykonať kedykoľvek bez oznámenia, dokonca v súvislosti s elektronizáciou dokumentácie aj na diaľku.

Autor:

Plné znenie článku je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Vážený návštevník, prístup k tomuto článku majú len registrovaní užívatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom. V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa. Ďakujeme.

Súvisiace otázky a odpovede

Diskusia (počet komentárov: 0)

zobraziť diskusiu pridať komentár k článku