Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Technologické novinky imunoonkologie

Dátum: Rubrika: Trendy

Imunitní systém je klíčovým faktorem pro udržení zdraví a boj proti nemocem. V posledních letech se v oblasti imunologie objevilo mnoho nových technologií, které umožňují lépe porozumět fungování imunitního
systému a využít ho k léčbě různých onemocnění. Americká Food and Drug Administration (dále jen „FDA“), zodpovědná na za kontrolu a regulaci potravin a léků má již 29 schválených léčebných procesů a další stovky jsou ve fázi testování. V tomto článku se podíváme na některé z technologických novinek v oblasti imunologie. Minulý díl (5/2023) jsme věnovali prof. Jiřímu Neužilovi a látkou s M itoTam, dnešní bude spojen s prof. MUDr. Radkem Špíškem, PhD., jenž působí na 2. Lékařské fakultě University Karlovy, Fakultní nemocnici v Praze Motol a je ředitelem společnosti SOTIO.

Superagonista IL-15 Nanrilkefusp alfa
Nanrilkefusp alfa (dříve SOT101) je mezinárodní generický název přidělený od Světové zdravotnická organizace., je subkutánně podávaný superagonista IL-15 spojený s a-sushi oblastí receptoru IL-15. Lék byl pečlivě navržen a optimalizován pro použití jako účinná imunoterapie, řešící dva hlavní konstrukční problémy, které omezují současné přístupy IL-2 a IL-15: Superagonista IL-15 funguje na bázi interleukinu15
Jedná se o bílkovinu, která se běžně vyskytuje v našem těle a je zodpovědná za to, že bílé krvinky se mohou vypořádat s viry a rakovinnými buňkami. Tato bílkovina byla vyvinuta tak, aby se v zásadně zvýšila její funkce a přitom zajistilo, že zvýšená funkce nezvýší vedlejší účinků. Zatímco většina stávajících léků proti rakovině útočí na samotné rakovinné buňky, Nanrilkefusp alfa se zaměřuje na posílení imunitního systému.
Specifičnost pro cytotoxické T a NK buňky může poskytnout lepší profil účinnosti a bezpečnosti: Nanrilkefusp alfa je navržen tak, aby selektivně vázal pouze cytotoxické T a NK buňky, přičemž se vyhýbá jiným typům buněk spojeným s nežádoucími účinky. Optimalizovaný poločas může zlepšit účinnost omezením vyčerpání T-buněk: Farmakokinetické vlastnosti Nanrilkefuspu alfa mu v ideálním případě umožňují stimulovat T a NK buňky pulzy koncentrací cytokinů spíše než tonickou stimulací. Ve studii fáze 1/1b prokázal nanrilkefusp alfa příznivý bezpečnostní profil a povzbudivé signály účinnosti v monoterapii a v kombinaci s přípravkem ­KEYTRUDA(r) (pembrolizumab) ve studii ­AURELIO-03 (NCT04234113). Takové signály účinnosti byly pozorovány i u pacientů s recidivujícími a refrakterními tumory kontrolního bodu inhibitoru. Průběžné výsledky prezentované na výročním zasedání Americká společnost klinické onkologie 2022 (American Society of Clinical Oncology, dále jen ASCO 2022) ukázaly klinický přínos u 15 z 19 pacientů, kteří dostávali nanrilkefusp alfa v kombinaci s pembrolizumabem ve všech dávkách.
V červenci 2022 společnost ­SOTIO oznámila první dávku nanrilkefuspu alfa v kombinaci s pembrolizumabem pro pacienta ve studii fáze 2 AURELIO-04. AURELIO-04 vzniklo ve spolupráci s americkou nadnárodní farmaceutickou společností MSD. Studie fáze 2 (NCT05256381) je otevřená, jednoramenná, multicentrická studie nanrilkefuspu alfa a pembrolizumabu. Vyhodnotit účinnost a bezpečnost studie u vybraných pacientů s pokročilými/refrakterními solidními nádory. Studie se provádí v souladu s dohodou o klinickém hodnocení MSD.
SOT201
Konstrukce nanrilkefusp alfa (dříve SOT101) umožňuje jeho fúzi s monoklonálními protilátkami, což mu umožňuje přesně zacílit nádorové antigeny, nádorové stroma nebo zacílit imunitní buňky, konkrétně NK a T-buňky. Výsledkem je, že SOTIO vyvíjí imunocytokinové programy SOT201 a SOT202, SOT201 je imunocytokin fúzující proprietárního ­IL-15 superagonistu s anti-PD-1 protilátkou za účelem přímého cílení T-buněk. Tato fúze umožňuje prostorovou kolokalizaci IL-15 superagonisty s anti-PD-1 kontrolním inhibitorem, aby se co nejlépe zvýšily jejich synergické způsoby působení a potenciálně zlepšily výsledky. SOT201 je jedním z prvních imunocytokinů zacílených na IL-15/PD-1.
Předklinické údaje naznačují, že podávání SOT201 má odlišný způsob účinku, a kromě podávání nanrilkefuspu alfa a protilátky anti-PD-1 v kombinaci se zabývá dalšími indikacemi.
SOT202
SOT202 je imunocytokin fúzující modifikovanou atenuovanou verzi patentovaného superagonisty IL-15 s naší patentovanou zacílenou protilátkou Claudin18.2 (CLDN18.2). Dobře vyvážené afinity superagonisty IL-15 a protilátky CLDN18.2 umožňují dodání cytokinu IL-15 do nádorů exprimujících CLDN18.2 vysoce cíleným způsobem pro prostorovou stimulaci cílových imunitních buněk, NK a T-buněk.
Spolu se specifickým zacílením CLDN18.2 na nádorové buňky stimuluje aktivita IL-15 cytotoxicitu závislou na protilátkách (ADCC) NK buněk a zvyšuje počet a aktivitu cytotoxic
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály