Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Archivácia zdravotnej dokumentácie

Dátum: Rubrika: Poradňa

Sú výmenné lístky – odporúčania na vyšetrenie a žiadanky na špecializované vyšetrenia v papierovej forme súčasťou zdravotnej dokumentácie? Ak áno, je ich nutné archivovať 20 rokov podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti? Sme poskytovateľ ŠAŠ a dokumentáciu vedieme v elektronickej forme so zaručeným elektronickým podpisom. Uvedené tlačivá zatiaľ ukladáme do registratúrneho strediska podľa dátumu a ambulancie.

Problematiku zdravotnej dokumentácie ako takej a jej vedenia upravuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) v § 18 a nasl. Samotný obsah zdravotnej dokumentácie je upravený v § 19 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti, pričom podľa § 19 ods. 2 písm. c) zákona o zdravotnej starostlivosti: „Zdravotná dokumentácia obsahuje údaje o chorobe osoby, žiadanku na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, údaje o priebehu a výsl

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály