Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Dar od pacienta ako úplatok – aké ponaučenie plynie z kauzy lekára z Kováčovej

Dátum: Rubrika: Právo

V marci v médiách zarezonovala kauza lekára z rehabilitačného centra v Kováčovej, ktorý bol odsúdený za trestný čin prijímania úplatku z dôvodu prijatia daru od pacientov. Lekárom sa zrejme už v praxi stalo, že im pacient z vďačnosti priniesol nejaký ten dar – či už fľašu alkoholu, dezert, či dokonca peniaze. Lekári by si však na takéto dary od pacientov mali dávať pozor s ohľadom na to, že medzi ponímaním daru a úplatkom je v trestnom práve veľmi tenká čiara. Aké dôsledky v konečnom dôsledku môže mať pre lekára prijatie daru od pacienta? Poďme sa na to pozrieť.

Kauza lekára z rehabilitačného centra v Kováčovej
Médiami prebehla v marci informácia o lekárovi z rehabilitačného centra v Kováčovej, ktorý od pacientov dostal ako dar fľaše alkoholu, ba dokonca obraz od akademického maliara Ondreja Zimku. Ako sa vyjadril obhajca dotyčného lekára,
dary od pacientov si nepýtal, pacienti mu ich doniesli sami. Malo to byť ako poďakovanie napr. za to, že si pacienti v Kováčovej chceli predĺžiť pobyt zo zdravotných dôvodov.
Špecializovaný trestný súd vyhodnotil dané konanie lekára ako trestný čin prijímania úplatku.
Lekárovi súd uložil trest odňatia slobody na dva roky s podmienečným odkladom, pričom zároveň musí lekár zaplatiť peňažný trest vo výške 500 eur.
Úplatok a dar - aký je medzi nimi rozdiel?
Pojem úplatok sa používa v spojení s trestnoprávnou zodpovednosťou za korupčné trestné činy. Medzi ne zaraďujeme práve aj trestný čin prijímania úplatku podľa § 328 a nasl. zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Trestný zákon"). Čo možno rozumieť pod úplatkom určuje Trestný zákon, ktorý podľa § 131 ods. 3považuje za úplatok
"vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok
".
Trestný zákon pritom nerozlišuje, či pacient alebo lekár považovali určitý príspevok pre lekára v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti za dar, poďakovanie alebo niečo, za čo druhá strana očakáva/neočakáva určitý druh služby alebo plnenia.
Pojem dar je v rámci slovenskej právnej úpravy používaný najmä v súvislosti s darovacou zmluvou, ktorej podstatou je bezodplatnosť. V
prípade darovania darca prenechá obdarovanému určitú vec alebo inú majetkovú hodnotu bez očakávania protiplnenia od obdarovaného.
Spoločným znakom daru a úplatku je to, že v oboch prípadoch ide o plnenie, na ktoré neexistuje právny nárok. Základným a najdôležitejším rozdielom medzi darom a úplatkom je to, že
pri poskytovaní úplatku osoba dávajúca úplatok očakáva za svoje plnenie určité protiplnenie, ktoré v konečnom dôsledku predstavuje neoprávnenú výhodu, zatiaľ čo pri poskytnutí daru, druhá strana protiplnenie neočakáva.
V prípade lekára z Kováčovej bolo prijatie daru od pacientov vyhodnotené Špecializovaným trestným súdom ako prijatie úplatku.
Javí sa, že posúdenie daru ako úplatku v tomto prípade vyplynulo z toho, že
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály