Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Elektronická komunikácia so zdravotnou poisťovňou

Dátum: Rubrika: Poradňa

Prednedávnom bola do redakcie časopisu Právo a manažment v zdravotníctve doručená otázka o elektronickej komunikácii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou s viacerými alternatívami, ako by mohol byť tento informačný styk realizovaný. Čitateľ ako technik zodpovedný za prevádzku informačných a komunikačných technológií u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa ocitol pred problémom, ktorý spôsob je z pohľadu legislatívy, ale najmä z pohľadu bezpečnosti prenášaných údajov najvhodnejší.

Otázka naznačovala neexisten­ciu pripojenia na internet u po­skytovateľa zdravotnej starostlivosti a načrtla alternatívu využívania domáceho internetového pripojenia niektorého zo zamestnancov a prenos dát na USB kľúč či iný nosič informácií mimo siete a priestorov zdravotníckeho zariadenia do jeho domáceho počítača. Ďalším spôsobom bola doporučená zásielka či fyzické odovzdanie nosiča informácií s prenášanými údajmi.

V prvom rade treba zdôrazniť, že na prácu so zdravotnými údajmi fyzických osôb – pacientov sa v plnej miere vzťahuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Tento predpis upravuje nielen pravidla pre nakladanie s osobnými údajmi, ale určuje aj ďalšie povinnosti, ktorých dodržanie nesmie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti opomenúť.

Medzi nimi je aj spracovanie bezpečnostnej dokumentácie, tzv. „bezpečnostného projektu“, ktorý je povinný pre každého, kto nakladá s osobitnými kategóriami osobných údajov, ako sú napríklad aj zdravotné údaje či rodné číslo pacienta. Bezpečnostný projekt síce nie je v plnom rozsahu potrebný pre subjekty bez prepojenia informačných systémov na verejne prístupné počítačové siete, akou je aj internet, avšak internetové pripojenie už v súčasnosti iba zriedkavo absentuje v zariadeniach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Aj v prípade, že by poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemal povinnosť viesť bezpečnostnú dokumentáciu v plnom rozsahu, stále je povinný spra

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály