Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Etické správanie v lekárskej profesii

Dátum: Rubrika: Trendy

Najnovšia výskumná správa vypracovaná Jubilee Centre for Character and Virtues, ktoré funguje ako vedecké pracovisko na University of Birmingham, poukazuje na fakt, že iba 20 % britských lekárov má pocit, že sú vždy schopní konať v najlepšom záujme ich pacientov a majú aj potrebné vnútorné a vonkajšie zdroje na to, aby udržali vysoké štandardy v poskytovaní svojich služieb. Jubilee Centre je priekopníkom interdisciplinárneho výskumu zameraného na morálne a etické problémy, skúmanie cností a hodnôt, ktoré sú nápomocné pre ľudské konanie v rámci verejného a profesionálneho života. Patrí taktiež k svetovo uznávaným výskumným centrám, ktoré sa špecializujú na výskum a vzdelávanie v oblasti etického správania. V rámci svojej štúdie skúmali názory 549 lekárov a študentov medicíny na tému morálky a etiky v rámci lekárskej profesie.

Prostredníctvom vykonaných prieskumov a hĺbkových rozhovorov s lekármi vyplynulo, že poctivosť, spravodlivosť, rozvaha, vodcovstvo, tímová práca a láskavosť sú v rámci lekárskej profesie najvyššie hodnotené osobnostné predpoklady. Zo správy však tiež vyplýva, že kým britskí lekári považujú dobrý morálny charakter za nevyhnutný, ich schopnosť preniesť tento poznatok do praxe je často obmedzená časovými a finančnými tlakmi, ktoré sú spojené so súčasnou modernou medicínou. Z rozhovorov taktiež vyplynulo, že mnohí lekári sa domnievajú, že je potrebné poskytovať im väčšiu pomoc a podporu za účelom zabezpečenia ich schopnosti zodpovedajúcim spôsobom zvládať tieto problémy vyplývajúce z ich profesie. Značná časť z nich uvádzala, že tieto tlaky vytvorili nové morálne problémy, s ktorými sa stretávajú pri vý

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály