Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Informovaný súhlas v praxi

Rubrika: Právo

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v zložitom systéme zdravotníckych zariadení. Potreba práv pacientov nepriamo vyplynula z dvoch okolností – zo zraniteľnosti pacienta v chorobe a zo zložitosti vzťahov v prostredí, kde sa zdravotná starostlivosť poskytuje (vzťahov zdravotníckych pracovníkov a pacienta a vzťahov zdravotníckych pracovníkov navzájom).

SKÚSENOSTI Z DOHĽADOV ÚDZS

Skúsenosti autorky s informovaným súhlasom, ako to vyzerá v praxi pri výkone dohľadu

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v zložitom systéme zdravotníckych zariadení. Potreba práv pacientov nepriamo vyplynula z dvoch okolností – zo zraniteľnosti pacienta v chorobe a zo zložitosti vzťahov v prostredí, kde sa zdravotná starostlivosť poskytuje (vzťahov zdravotníckych pracovníkov a pacienta a vzťahov zdravotníckych pracovníkov navzájom).

Rôznorodosť vzťahov v zdravotníckej starostlivosti zvýšila potrebu práv pacientov. Keď je človek chorý, často nedokáže uplatniť svoje práva tak, ako pri plnom zdraví.

Jedno z práv pacientov ustanovuje, že pacient má právo na informácie o svojej chorobe a liečbe. V ustanovení § 6 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) je presne uvedené čo informovaný súhlas je (cit.): „Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odm

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály