Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Kamerový systém u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Snaha o dôslednú realizáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochranu majetku, či len záujem predchádzať problémom, ktoré môžu vzniknúť pri ľudskej komunikácii, je vlastná mnohým zamestnávateľom. Platí to aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na neustále zvyšujúcu sa dostupnosť informačných technológií, viacerí svoju pozornosť obracajú na technické zariadenia, umožňujúce zaznamenať prebiehajúce skutočnosti, s cieľom ich neskoršieho využitia na preukázanie faktov. Jedným z uvedených zariadení je aj systém pozostávajúci z jednej alebo viacerých kamier a dátového úložiska pre uchovávanie záznamu.

Legislatívne východiská

Používanie kamerových systémov je citlivou témou najmä z hľadiska ochrany súkromia a ochrany osobných údajov. Na Slovensku legislatívne vychádza z čl. 19 Ústavy SR:

  • Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.
  • Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.
  • Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Tieto práva ďalej vo vzťahu k monitorovaniu kamerovými systémami na akomkoľvek pracovisku rozvíjajú:

  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“),
  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) a
  • zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) bez ohľadu na to, že by mohlo ísť o ordináciu či iné priestory poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, v ktorých je zdravotná starostlivosť poskytovaná.

Občianskoprávna úprava vychádza z pravidla, že každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. V spojení s uvedeným sa písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.

Privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia, alebo použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona. Podobne sa podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež aj na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie v

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály