Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Konkurencia medzi lekármi? Neetické a nekalé získavanie pacientov

Rubrika: Právo

Jeden starší kolega mi pri istej príležitosti pripomenul staré latinské príslovie „Medicus medici lupus. – Lekár je lekárovi vlkom.“ Iný výrok sa pripisuje Napoleonovi Bonapartemu: „Priatelia vám odpustia všetko, okrem vášho úspechu.“

Jeden starší kolega mi pri istej príležitosti pripomenul staré latinské príslovie „Medicus medici lupus. – Lekár je lekárovi vlkom.“ Iný výrok sa pripisuje Napoleonovi Bonapartemu: „Priatelia vám odpustia všetko, okrem vášho úspechu.“

S príchodom súkromného sektora do slovenského zdravotníctva sa objavujú sa v práci lekára aj niektoré nové aspekty a vzťahy, s ktorými počas „socialistického“ obdobia neboli v našom zdravotníctve takmer žiadne skúsenosti.

Ekonomická stabilita, prípadne prosperita súkromných zdravotníckych zariadení závisí aj od ich úspešnosti na „trhu zdravotníckych služieb“. Teda od toho, ako sú schopné ponúknuť a predať svoje služby tým, ktorí by o ne mohli mať záujem – svojim potenciálnym alebo aktuálnym pacientom. Títo sú „novšie“ považovaní (aj) za „klientov“, čo zvýrazňuje nielen aspekt výberovosti, autonómie pacienta, ale znamená do istej miery aj nový charakter vzťahov medzi pacientom a lekárom, či iným zdravotníckym pracovníkom (alebo aj iným pracovníkom v zdravotníctve) – poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo ako sa to čoraz častejšie uvádza aj vníma: „zdravotníckych služieb“.

Tieto vzťahy, vzhľadom na špecifiká samotnej zdravotnej starostlivosti – najmä s ohľadom na osobitnú nevyváženosť vzťahu pacient (t. j. laik, „neodborník“, zvyčajne nepoznajúci zdravotnícky systém a jeho „fungovanie“ atď.) – lekár, či iný zdravotnícky pracovník (t. j. odborník, poznajúci systém a do istej miery aj priamo ovplyvňujúci dané prvky systému zdravotnej starostlivosti), sú regulované jednak záväznými právnymi predpismi (v SR najmä tzv. súbor zdravotníckych zákonov) a tiež prísnymi profesijnými etickými normami. Ich poslaním je predovšetkým chrániť záujem pacienta (klienta), ktorý v kontexte zdravotnej starostlivosti vystupuje ako viac alebo menej „zraniteľná osoba“. Pochopiteľne, spravodlivá, dobrá právna úprava a etické fungovanie týchto vzťahov je aj v záujme lekára či iného zdravotníckeho pracovníka, ktorému vytvára stabilný a transparentný systém na výkon povolania.

Aký význam a miesto (ak vôbec!) má v tomto kontexte vo vzťahoch lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov konkurencia „na trhu zdravotníckych služieb“? Aké sú pozitíva a negatíva, resp. riziká takejto konkurencie a kde sú hranice, ktoré by sa z hľadiska etiky nemali prekročiť? Pripomínam, že z h

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály