Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Novinky z legislatívy

Dátum: Rubrika: Právo

Prinášame prehľad novelizovaných predpisov uverejnených v Zbierke zákonov v ostatnom období.

  • Nariadenie vlády SR č. 110/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov – účinné od 1. mája 2019.

Transpozíciou smernice EÚ došlo k sprísneniu maximálnych hodnôt vystavenia vybraným karcinogénom a mutagénom pri práci; k rozšíreniu zoznamu karcinogénov a mutagénov, u ktorých sú tieto hodnoty stanovené; k určeniu TSH na limitovanie expozície celkom pre 38 karcinogénov a mutagénov.

  • Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 133/2019 Z. z., ktorým sa stanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019 − 20,26 eura za jeden bod – účinné od 31. mája 2019.

Ustanovená výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019 predstavuje 2 % z priemernej mesačnej mz

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály