Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Povinnosť vykonávať lekársku službu prvej pomoci

Dátum: Rubrika: Poradňa

Lekársku službu prvej pomoci (LSPP) sú povinní zo zákona podľa rozpisu vydaného rozhodnutím samosprávneho kraja u poskytovateľa/organizátora LSPP vykonávať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Má v tomto smere skutočnosť, že lekár zo súkromnej praxe, ktorý nemá so zdravotnými poisťovňami uzavretú žiadnu zmluvu (teda nečerpá žiadne finančné zdroje z verejného poistenia) nejaký vplyv na eliminovanie tejto povinnosti? Je v rovnakom postavení, ako lekár prijímajúci takéto finančné zdroje? V minulom roku bolo v jednom zo súvisiacich článkov uvedené, že ak sa rozhodne organizátor neposkytovať poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti odmenu za výkon služby LSPP, neporuší žiadny právny predpis. Nie sú ani v jednom z týchto prípadov nejako dotknuté Všeobecné ustanovenia II. Hlavy zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR  – Základné práva a slobody?

Nie, skutočnosť, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá so zdravotnými poisťovňami uzavretú zmluvu a nečerpá žiadne finančné zdroje z verejného poistenia, nemá vplyv na povinnosť vykonávať lekársku službu prvej pomoci (ďalej len „LSPP“) podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom. Uvedená povinnosť platí pre každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria a poskytovateľa, ktorý poskytuje špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť a priamo vyplýva z ustanovenia § 79 ods. 1 písm. v) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Otázka, resp. skôr konštatovanie, či „je v rovnakom postavení ako lekár prijímajúci takéto finančné zdroje“ je mätúca, nakoľko ani zmluvný lekár, hoci má zmluvu so zdravotnou poisťovňou, nie je na jej základe z

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály