Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Pozastavenie účinnosti zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek

Dátum: Rubrika: Poradňa

V prípade pozastavenia účinnosti zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  Ústavným sudom SR, je platný dodatok k pracovnej zmluve v znení: „Čl. IV bod 1 prvá veta sa mení takto: V zmysle zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práve vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa mení mesačná mzda za vykonanú prácu na 770,70 eura mesačne?“ V prípade pozastavenia platnosti tohto dodatku, od akého dátumu platí jeho pozastavenie? V prípade rozhodnutia Ústavného súdu SR o súlade zákona s platnými zákonmi, bude nutné doplatiť mzdu za obdobie, kedy bola účinnosť pozastavená?

V súvislosti s rozhodovacou činnosťou Ústavného súdu SR je v Ústave SR zavedené fakultatívne oprávnenie Ústavného súdu SR pozastaviť účinnosť napadnutých právnych predpisov, ich častí, príp. niektorých ich ustanovení, po prijatí návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov, ak by ich ďalším uplatňovaním mohlo dôjsť k ohrozeniu základných práv a slobôd, alebo by štátu z ich uplatňovania hrozila značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný dôsledok (čl. 125 ods. 2 Ústavy SR). Ak Ústavný súd SR využije svoje oprávnenie a za podmienok ustanovených najmä § 38 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácií Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v z. n. p. rozhodne o pozastavení účinnosti napadnutých právnych predpisov, ich časti, prípadne niektorých ustanovení, jeho

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály