Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Poznámka ku kategorizácii špeciálnych zdravotníckych materiálov

Dátum: Rubrika: Právo

V ostatnom čase v odborných kruhoch zarezonovala otázka preplácania tzv. špeciálnych zdravotníckych materiálov zdravotnou poisťovňou. V úvode tejto polemiky bolo vydanie tzv. interného kategorizačného zoznamu Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s., ktorý bol následne premenovaný na Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálne stanovenou tzv. pripočítateľnou položkou [1].

Aj napriek tomu, že ide o odborne zložitú problematiku, máme za to, že je vhodné k nej uviesť niekoľko poznámok a pokúsiť sa o analýzu právneho problému, ktorý vznikol.

Právna úprava špeciálnych zdravotníckych materiálov a ich vzťah k pojmu zdravotnícka pomôcka

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pojem špeciálny zdravotnícky materiál nepozná. Primárne pracuje s legálnymi pojmami (A) liek, (B) zdravotnícka pomôcka a používa aj pojem (C) dietetická potravina. Nadväzujúci právny predpis, zákon č. 363/2011 Z. z. z 13. septembra 2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o podmienkach úhrady“) však používa aj pojem špeciálny zdravotnícky materiál. Vzhľadom na súbeh prijímania týchto právnych predpisov už úvodom uvádzame, že ide o nesystémové riešenie, ktoré môže spôsobiť (a spôsobuje) interpretačné neistoty a právne problémy.

Zákon o podmienkach úhrady je legislatívno-technicky rozdelený do článkov, častí a hláv. Tretia časť „Zdravotnícke pomôcky“ je rozdelená na 3 hlavy s názvami: (Prvá hlava) Rozsah úhrady zdravotníckych pomôcok, (Druhá hlava) Kategorizácia zdravotníckych pomôcok, (Tretia hlava) Kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov. Z uvedeného možno vyvodiť, že špeciálne zdravotnícke materiály sú podmnožinou zdravotníckych pomôcok a ak zákonodarca používa pojem zdravotnícka pomôcka, má okrem iného na mysli aj špeciálny zdravotnícky materiál. [2] Vo všeobecnej časti dôvodovej správy, ktorá bola v čase prijímania predložená spolu so zákonom o podmienkach úhrady v Národnej rade Slovenskej republiky, v časti A3 bod 1 sa uvádza (cit.): „Zavádza sa taktiež kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov, od ktorej sa očakáva zníženie výdavkov na mimoriadne finančne náročné zdravotnícke pomôcky.“ [3]

V osobitnej časti dôvodovej správy sa ďalej uvádza (cit.): „Pri zdravotníckych pomôckach sa zavádza kategorizácia tzv. špeciálnych zdravotníckych materiálov, teda finančne mimoriadne náročných zdravotníckych pomôcok, ktoré sú používané najmä v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo v rámci jednodňovej ambulantnej starostlivosti. Na rozdiel od doterajšieho stavu, keď všetky zdravotnícke pomôcky poskytnuté v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti sú plne hradené zdravotnou poisťovňou, bližší rozsah úhrady takýchto zdravotníckych pomôcok bude určený prostredníctvom kategorizácie špeciálnych zdravotníckych materiálov, ktorá sa bude riadiť obdobnými princípmi ako kategorizácia zdravotníckych pomôcok bežne poskytovaných v rámci ambulantnej alebo lekárenskej starostlivosti. Kategorizáciou špeciálnych zdravotníckych materiálov sa ustanovia úradne

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály