Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právne výzvy elektronického zdravotníctva

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Rozvoj IKT významne zasahuje do všetkých oblastí spoločenského života vrátane zdravotníctva. V kombinácii s podstatou a cieľmi telemedicíny môžu IKT v budúcnosti významne zmeniť jestvujúce formy kontaktu pacienta s lekárom. Popri viacerých benefitoch však treba spomenúť aj aspekty, ktoré sú vhodnými kandidátmi na odbornú diskusiu, pretože môžu prinášať problematické právne situácie. V mnohých prípadoch sa totiž technológie a ich využitie dotýkajú práv osôb alebo sa týkajú činností a konaní jednotlivcov alebo skupín, ktoré musia byť právne regulované.

Moderné technológie dnes vo veľkom rozsahu ovplyvňujú napríklad spracovávanie osobných údajov, komunikáciu a doručovanie, a to tak na súkromnej úrovni, ako aj na úrovni oficiálnej komunikácie so štátnymi orgánmi, ďalej majú vplyv na vyšetrovanie protiprávnych konaní a poskytujú mnohé ďalšie možnosti. Je to len niekoľko desiatok rokov, čo sa spoločnosť musela sociálne, ale najmä právne vysporiadať s príchodom osobných počítačov, mobilných telefónov, neskôr inteligentných zariadení, akými sú smartfóny alebo tablety, či so vznikom a rozšírením internetu a sociálnych sietí. EÚ postupne prijala viaceré strategické dokumenty a normatívne právne akty, ktoré nanovo upravujú problematiku spomínaných osobných údajov, autorského práva alebo elektronizácie viacerých právnych oblastí, ako napríklad verejnej správy, súdnictva či zdravotníctva. Dôvodom je fakt, že
technologický vývoj dosiahol štádium, ktoré musí byť jednoznačne reflektované v právnych poriadkoch jednotlivých štátov
. Konkrétnejšie hovoríme o technológiách, ktoré majú predpoklady zasahovať do rôznych oblastí spoločenského života s vážnymi dôsledkami, či už ľudskými, etickými, alebo právnymi.
Budeme sa zaoberať existenciou a využitím
umelej inteligencie
, ktorú možno (aj) v spojitosti s ďalšími technológiami aplikovať v priemyselnej výrobe, vzdelávaní alebo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Stroje fungujúce na podstate umelej inteligencie dnes dokážu napríklad diagnostikovať ochorenia a odporúčať adekvátnu liečbu, nahrádzať ľudské končatiny umelo-inteligentnými protetickými pomôckami, posudzovať skutkový a právny stav a v mnohých prípadoch na základe toho rozhodnúť. Legislatíva je v týchto prípadoch vždy o krok vzad v porovnaní s rýchlosťou vedy a techniky a niektoré technologické novinky a ich spustenie by napredovali rýchlejšie, ak by im nebránili nevyriešené právne otázky, akými sú napríklad zodpovednosť či chýbajúca legislatíva všeobecne, ale tiež etické a morálne otázky. Tu nachádzame konkrétny príklad ochrannej funkcie práva. Na druhej strane, príliš pomalé reakcie zo strany zákonodarcu môžu dospieť k zastaveniu alebo spomaleniu rozvoja pozitívnych moderných inovácií alebo dokonca k ignorovaniu povinnosti dodržiavať súvisiace právne normy. V oblasti zdravotníctva nachádzajú prostriedky využívajúce systémy umelej inteligencie svoje uplatnenie napríklad v rámci chirurgického alebo iného operatívneho výkonu, alebo
diaľkového monitoringu
. Ďalšou výzvou elektronického zdravotníctva je dôsledné dodržiavanie pravidiel
ochrany osobných údajov
, ktoré sa nachádzajú v elektronických zdravotníckych informačných systémoch. Za výzvu to považujeme predovšetkým z toho dôvodu, že v tomto prípade ide o mimoriadne citlivé osobné údaje, ktoré zákon o ochrane osobných údajovnazýva "údaje o zdraví" a zaraďuje ich do osobitnej kategórie. Tieto môžu byť predmetom zneužitia tak zo strany prevádzkovate­ľa osobných údajov v postavení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zdravotníckeho pracovníka, ako aj zo strany tretej osoby. Okrem neoprávneného použitia osobných údajov môže dôjsť pri postupoch elektronického zdravotníctva aj k ďalším prípadom porušovania práva v oblasti ochrany osobných údajov. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti elektronickým spôsobom, hoci aj len sčasti a na základnej úrovni vo forme evidencie a spracovania informácií počítačovým spôsobom, prináša so sebou riziko nepovolaného prístupu k spracovávaným informáciám, pričom nemusí ísť len o osobné údaje a ich neoprávnené spracovanie alebo použitie. Fenoménom dnešnej doby sú
kybernetické útoky
, ktoré sú v posledných rokoch zvlášť časté a
súvisia s kybernetickou bezpečnosťou
celého virtuálneho priestoru. V tejto súvislosti možno nahliadnuť do právnej úpravy zabezpečujúcej ochranu kybernetického priestoru a súčasne poukázať na oblasť zdravotníctva a poskytovanie zdravotnej starostlivosti elektronickým spôsobom a na možné nepriaz
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály