Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

REALIZÁCIA ANTIGÉNOVÉHO TESTU V AMBULANCII

Rubrika: Ekonomika a manažment

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID -19 je v súčasnosti stále aktuálnou témou realizácia antigénových testov v ambulanciách poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Podľa vyjadrení Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv všetky typy antigénových testov na COVID -19 patria do skupiny in vitro diagnostických zdravotníckych pomôcok. Pri realizácii antigénového testu v ambulancii je potrebné sa vysporiadať hneď s niekoľkými otázkami, a to počnúc tými, či vo svojej ambulancii môžem realizovať takýto výkon, od koho a aké testy môžem zaobstarať, končiac povinnosťou zdravotníckeho pracovníka poučiť pacienta o predmetnom výkone prostredníctvom informovaného súhlasu. V nasledujúcich riadkoch si preto priblížime, základné podmienky, za akých môžu ambulancie realizovať antigénový test, či je možné realizáciu antigénového testu v ambulancii považovať za zdravotný výkon hradený z verejného zdravotného poistenia, dopad na povinnosti spojené so zoznamom zdravotných výkonov a cenníkom ambulancie, a v neposlednom rade si priblížime dôležitosť informovaného súhlasu a praktického poučenia pacienta v situácii realizácie antigénového testu v ambulancii.

V tomto článku si realizáciu antigénového testu v ambulancii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti priblížime v nasledujúcich bodoch:
a)
základné podmienky realizácie anigénového testu na odhalenie ochorenia COVID-19 v ambulancii,
b)
podmienky úhrady realizácie antigénového testu z verejného zdravotného poistenia a v prípade samoplatcu,
c)
povinnosti spojené so zoznamom zdravotných výkonov a cenníkom ambulancie,
d)
informovaný súhlas a praktické poučenie pacienta.
Základné podmienky realizácie antigénového testu na odhalenie ochorenia COVID-19 v ambulancii
V tejto časti článku si priblížime, ktoré ambulancie môžu realizovať antigénový test, aké testy sa môžu používať, od akých subjektov ich môže ambulancia zaobstarať a o potrebe poučiť pacienta o presnosti antigénových testov.
Môžem realizovať antigénový test vo svojej ambulancii?
Z právneho hľadiska je prioritne potrebné vychádzať zo znenia zákona o zdravotnej starostlivosti, z dikcie ktorého vyplýva, že lekár pri každom diagnostickom alebo liečebnom úkone musí konať lege artis. Jedným z kritérií poskytnutia zdravotnej starostlivosti lege artis je samozrejme aj to, že lekár pri výkone svojej práce koná v rámci svojej odbornosti (špecializácie). To, či môže konkrétna ambulancia realizovať antigénový test je v konečnom dôsledku predovšetkým otázka medicínska.
• Na základe vyššie uvedeného je preto potrebné, aby si sám lekár pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti vo svojej ambulancii, vždy vopred odborne vyhodnotil či diagnostiku ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénových testov je možné vykonávať v rámci jeho špecializačného odboru.
Aké antigénové testy môžem používať vo svojej ambulancii?
Podľa vyjadrení Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv všetky typy antigénových testov na ochorenie COVID-19 patria do skupiny in vitro diagnostických zdravotníckych pomôcok. Antigénový test, ktorý chce ambulancia používať, musí byť registrovaný v jednom z členských štátov Európskej únie. Zvyčajne sa v takýchto prípadoch jedná o krajinu výrobcu antigénového testu, v prípade výrobcu z tretej krajiny o krajinu, v ktorej sídli jeho európsky splnomocnený zástupca. V prípade, keď je zdravotnícka pomôcka registrovaná v jednom z členských štátov Európskej únie, je registrácia platná aj v ostatných členských štátoch. Antigénové testy sa musia tiež nachádzať v európskej databáze EUDAMED. Ak sa predmetný antigénový test v tejto databáze nachádza, výrobca, dovozca alebo distribútor nepotrebuje žiadne ďalšie povolenie od slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len "ŠÚKL"). Pre širokú verejnosť sú voľne dostupné len databázy Európskej komisie a FindDX, obe však majú len informačný charakter. Do samotnej databázy EUDAMED má prístup Európska komisia a národné kontrolné autority, to znamená, že širokej verejnosti nie je dostupná.
• Odporúčanie pre ambulancie - pri antigénových testoch dbajte na nato, aby vami zaobstarávaný produkt obsahoval priložené vyhlásenie o zhode produktu (produkty, ktoré prešli overením zhody sú označované značkou "CE").
Od koho môže ambulancia zaobstarať antigénové testy?
Keďže distribúcia voľno-predajných zdravotníckych pomôcok nie je viazaná na žiadne špeciálne povolenie, ambulancia si môže antigénové testy zaobstarať od akéhokoľvek subjektu (samozrejme od subjektu, ktorý takúto činnosť vykonáva v medziach získaného povolenia na výkon svojej podnikateľskej činnosti). Dôležité je, aby antigénový test spĺňal uvedené kritéria a aby s jeho nadobudnutím ambulancia získala aj potrebnú dokumentáciu súvisiacu s predmetnou zdravotníckou pomôckou.
• Taktiež ambulanciám odporúčame, aby v zmluve, ktorú uzatvoria s dodávateľom antigénových testov, mali upravenú zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť ambulancii v súvislosti s tým, ak antigénový test nebude spĺňať vlastnosti deklarované dodávateľom.
V poslednom čase v rámci našej činnosti taktiež evidujeme, že niektoré samosprávne kraje distribuujú antigénové testy ambulanciám, ktoré vykonávajú činnosť v rámci územia kraja, ktorý spadá pod ich správu. Tieto testy sú ambulanciám distribuované na účely testovania zdravotníckeho personálu, ako aj samotných pacientov. Podmienkou pre získanie testov od samosprávneho kraja je prístup poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti do aplikácie ISZI/NCZI, kde je ambulancia povinná denne vykazovať počty a výsledky otestovaných osôb. V tejto súvislosti preto odporúčame, aby ste možnosť získania antigénových testov pre svoju ambulanciu overili na príslušnom samosprávnom kraji, v rámci územia ktorého prevádzkujete svoju ambulanciu.
Poučte pacientov o spoľahlivosti používaných testov
Jednou zo základných povinností ambulancie pri realizácii antigénového testu, ktorú odporúčame neopomenúť, je vždy vopred poučiť pacienta o tom, aký test pri diagnostike ochorenia používate. Taktiež v rámci poučenia nezabudnite pacienta poučiť o tom, že diagnostika týmto testom nie je presná a nemožno sa na ňu spoliehať.
Takýto postup považujeme za nevyhnutný vzhľadom na to, že v prípade antigénového testovania, ktorého výsledkom bude klamlivý negatívny výsledok, môže pacient ohroziť seba, svoje okolie a verejné zdravie.
Podmienky úhrady realizácie antigénového testu z verejného zdravotného poistenia a v prípade samoplatcu
V tejto časti článku Vám prinášame prehľad o tom, za akých podmienok je možné realizáciu antigénového testu v súkromnej ambulancii považovať za zdravotný výkon hradený z verejného zdravotného poistenia podľa aktuálne platných verejných prísľubov zdravotných poisťovní.
Podmienky uhrádzania antigénového testu v ambulancii z verejného zdravotného poistenia
V súčasnej situácii evidujeme stanoviská zdravotných poisťovní, ktoré deklarujú verejný prísľub, že realizácia antigénového testu v ambulancii bude za určitých podmienok hradená z verejného zdravotného poistenia. Prinášame vám stručný prehľad podmienok uhrádzania realizácie antigénového testu v ambulancii v rámci všetkých troch zdravotných poisťovní (platný k 27. aprílu 2021).
Vždy pracujte s aktuálnymi podmienkami úhrad
V súčasnosti (v období po 1. apríli 2021) sú na stránkach poisťovní zverejnené verejné prísľuby týkajúce sa preplácania výkonu real
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály