Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Súčinnosť lekára s Policajným zborom SR

Dátum: Rubrika: Poradňa

Policajný zbor SR žiada lekára o nahlásenie, kedy pôjde do bytu pacientky, aby išli spolu s ním, nakoľko pacientku nevedia viac rokov dostať na výsluch v súvislosti s jej trestnou činnosťou. Pacientka je mobilná, 50-ročná kolegyňa – rehabilitačná lekárka, dlhodobo pracovne neschopná, skôr účelovo, manžel predkladá lekárske správy o operáciách, možno aj fingované. Je lekár povinný až natoľko spolupracovať s Policajným zborom SR?

Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti určité oznamovacie povinnosti voči prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu, ktorým povinne bezodkladne oznamuje:

  1. dokonané samovraždy, samovražedné pokusy a prípady, v ktorých je dôvodné podozrenie, že na poškodení zdravia alebo smrti mohla mať účasť iná osoba,
  2. podozrenie na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie maloletej osoby alebo inej osoby, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony, alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená; podceňovanie plnenia tejto povinnosti môže okrem poškodenia takejto osoby vyústiť aj do vážnych trestnoprávnych
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály