Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Vplyv dlhého kovidu (long covid) na pracovníkov a pracoviská a úloha BOZP

Dátum: Rubrika: Trendy

Čo je syndróm dlhého kovidu, koho môže postihnúť a aké sú jeho účinky na zdravie pracovníkov? Odpovede na tieto otázky nájdete v tomto článku.

Podľa výskumného strediska Johns Hopkins Coronavirus Re­source Center bolo k 6. aprílu 2022 na celom svete hlásených viac ako 494 miliónov prípadov COVID-19 a viac ako 6,16 milióna s tým súvisiacich úmrtí.
1)
Agentúra Reuters (2022) na základe kombinácie mnohých zdrojov v tejto súvislosti odhaduje, že v Európe sa vyskytlo viac ako 181 miliónov prípadov a viac ako 2,1 milióna úmrtí.
2)
Vzhľadom na to, že OSN odhaduje, že populácia Európy presahuje 750 miliónov ľudí, počet skutočných prípadov je potenciálne ešte oveľa vyšší, avšak z dôvodu miernych symptómov alebo neochoty hlásiť toto ochorenie neboli nahlásené, pričom mnohí ďalší ľudia majú skúsenosť s ochorením COVID-19 bez potvrdenia pozitívneho testu.
3)
COVID-19 je ochorenie podobné chrípke, je však oveľa infekčnejšie a s omnoho vážnejšími dôsledkami.
4)
Keďže výskyt COVID-19 predstavoval nový vírus aj novú chorobu, jeho dopad, bezprostredný účinok a trvalý vplyv boli zdravotníckymi pracovníkmi, ale aj zamestnávateľmi len pomerne slabo pochopené. Mladí ľudia sa zvyčajne z tohto ochorenia zotavia rýchlo a taktiež u väčšiny ľudí v produktívnom veku dôjde k zotaveniu z ochorenia už do štyroch týždňov.
5)
Infekcia ­COVID-19 však môže mať pre pracujúce obyvateľstvo vážne následky. Úrad pre národnú štatistiku Spojeného kráľovstva (ONS) odhaduje, že u 7% až 18% ľudí, ktorí mali COVID-19, sa rozvinú niektoré symptómy post-kovidového stavu pretrvávajúce najmenej päť týždňov, čo predstavuje odhadom asi 1,3 milióna ľudí.
6)
Už v počiatočných fázach pandémie v roku 2020 McKinsey Global Institute predpokladal, že po ukončení "lockdownov" sa niektoré pracovné postupy nenávratne zmenia.
7)
Experti vo svojej správe odhadujú, že približne 94 miliónov pracovníkov v Európe si bude musieť rozšíriť svoje súčasné pracovné zručnosti, aby sa prispôsobili náročným podmienkam domácej a hybridnej práce, pričom ďalších viac ako 21 miliónov pracovníkov bude do roku 2030 potrebovať rekvalifikáciu.
Okrem týchto profesionálnych obáv je tu navyše ešte problém zdravia jednotlivcov, ktorí sa v dôsledku ochorenia COVID-19 potenciálne nebudú môcť vrátiť k práci, ktorú vykonávali pred pandémiou. Taquet a kol. v septembri 2021 vyslovili hypotézu, že až jeden z troch chorých na ­COVID-19 bude trpieť následkami dlhého kovidu ešte týždne, ak nie mesiace, po počiatočnej infekcii.
8)
Okrem toho je potrebné poznamenať, že súčasné chápanie dlhého kovidu naznačuje, že väčšina postihnutých sa nachádza v produktívnom veku.
9)
Problémom však zostáva sporadické objasňovanie ochorenia COVID-19 a dlhého kovidu, takže niektoré prípady nemusia byť vôbec odhalené.
Situáciu navyše komplikuje fakt, že testovanie na potvrdenie predchádzajúcej nákazy zhruba po troch mesiacoch nie je spoľahlivé, pretože protilátky v krvi sa môžu stratiť, čím dochádza aj k strate príznakov minulej infekcie.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala post-kovidový stav ako stav, ktorý sa vyskytuje u jedincov s pravdepodobnou alebo potvrdenou infekciou SARS CoV-2, zvyčajne tri mesiace od začiatku ochorenia COVID-19 s príznakmi, ktoré pretrvávajú najmenej dva mesiace a nie je možné ich vysvetliť inou alternatívnou diagnózou.
10)
Ak symptómy pretrvávajú dlhšie ako tri mesiace, skupiny pacientov a pracovníkov tento stav nazývajú najčastejšie dlhým kovidom, pričom lekári hovoria o takzvanom post-kovidovom stave alebo post-kovidovom syndróme. Tu je však potrebné poznamenať, že mnohé štúdie ignorovali ľudí so symptómami dlhého kovidu, ktorí nemali pozitívny test na prítomnosť vírusu.
V jednom prieskume Úradu pre národnú štatistiku Spojeného kráľovstva (ONS) s 20 000 prípadmi malo 13,7% postihnutých symptómy dlhšie ako 12 týždňov. Najvyššia prevalencia sa vyskytla v skupine pacientov vo veku 35 až 49 rokov, pričom symptómy malo 25,6% z tejto vekovej skupiny. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že u žien je mierne vyššia pravdepodobnosť pretrvávajúcich symptómov ako u mužov.
11)
Analýza údajov založená na 368 857 odpovediach na koronavírusový dotazník (COVID-19 Infection Survey - CIS) zhromaždených počas štvortýždňového obdobia končiaceho sa 5. marca 2022 britského úradu pre národnú štatistiku ONS naznačuje, že v Spojenom kráľovstve symptómy dlhého kovidu nepriaznivo ovplyvnili každodenný život a aktivity 1,1 milióna ľudí (67% z tých, ktorí sami nahlásili dlhý kovid), pričom 322 000 (19%) oslovených uviedlo, že
ich schopnosť vykonávať každodenné aktivity bola "veľmi obmedzená"
.
12)
Ďalšia britská štúdia realizovaná na viac ako 2 000 pacientoch po hospitalizácii s ­COVID-19 prezentovaných na tohtoročnom Európskom kongrese klinickej mikrobiológie a infekčných chorôb (ECCMID 2022, Lisabon 23. až 26. apríl 2022)
13)
a publikovaných v prestížnom odbornom časopise The Lancet Respiratory Medicine
14)
ukazuje, že len 29% pacientov hospitalizovaných pre COVID-19 sa úplne uzdravilo do roka po prekonaní tohto ochorenia.
Vo veľkej americkej štúdii Taquet a kol. v roku 2021 porovnávali 243 618 prípadov pacientov, ktorí prežili COVID-19, s prípadmi chrípky.
15)
U pacientov, ktorí prežili COVID-19, bol zaznamenaný významný rozdiel vo výskyte symptómov, pričom viac ako 33% pacientov s COVID-19 uvádzalo jeden alebo viac príznakov dlhého kovidu pretrvávajúcich viac ako šesť mesiacov. Výsledky telefonického prieskumu vo Francúzsku (s mierou odpovedí 57% na 478 pacientov) zas ukázali, že štyri mesiace po hospitalizácii s ochorením COVID-19 mala približne polovica pacientov aspoň jeden z príznakov dlhého kovidu.
16)
Keď sa objavili počiatočné prípady dlhého kovidu, medzi verejnosťou, ale aj medzi odborníkmi v oblasti medicíny bolo o takzvanom post-kovidovom syndróme nedostatočné povedomie a prevládal skôr skepticizmus. V dôsledku toho jednotlivci s pretrvávajúcimi príznakmi ochorenia nedostali takú lekársku starostlivosť, akú potrebovali.
Aké sú príznaky, symptómy a zdravotné dopady dlhého kovidu?
Dlhý kovid môže negatívne zasiahnuť takmer každý systém ľudského organizmu vrátane porúch dýchacieho systému, nervového systému. Môže spôsobiť neurokognitívne poruchy, poruchy duševného zdravia, metabolické, kardiovaskulárne a gastrointestinálne poruchy, malátnosť, únavu, bolesti pohybového aparátu a anémie. COVID-19 možno teda definovať ako nové ochorenie, ktoré môže postihnúť ktorýkoľvek orgán v tele, a aj keď mechanizmus zodpovedný za tieto účinky stále nie je istý, pravdepodobne ho spôsobuje zápal výstelky krvných ciev (endoteliitída).
17)
Pracovníci, ktorí zažívajú dlhý kovid, môžu mať jeden alebo aj niekoľko symptómov:
-
extrémna únava (únava),
-
dýchavičnosť,
-
bolesť alebo tlak na hrudníku,
-
problémy s pamäťou alebo koncentráciou ("mozgová hmla"),
-
ťažkosti so spánkom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály